Cum putem angaja minori?

Cum putem angaja minori?

Cum putem angaja minori?

Libertatea in munca este unul dintre principiile de baza ale Codului Muncii, astfel  dreptul de a munci nu se poate ingradi niciunei persoana care indeplineste conditiile de a presta activitate.

De la ce varsta pot munci tinerii?

Tinerii dobandesc capacitate de a munci sau de a avea calitatea de salariat la implinirea varstei de 16 ani, dar pot avea calitatea de salariat si la implinirea varstei de 15 ani  numai cu acordul scris al parintilor sau reprezentantilor legali.

Care sunt conditiile legislative pentru angajarea tinerilor?

La incadrarea in munca a tinerilor in varsta de pana la 18 ani, trebuie sa avem in vedere urmatoarele:

  • durata timpului de munca este de 6 ore pe zi si de 30 de ore pe saptamana, remunerata corespunzator unei norme intregi;
  • beneficiaza de o pauza de masa de cel putin 30 de minute, daca norma de munca este de cel putin 4 ore si jumatate;
  • nu pot efectua munca suplimentara;
  • nu pot efectua munca de noapte;
  • beneficiaza de concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare, conform Codului Muncii, dar se poate stabilit prin regulamentul intern sau contractul colectiv de munca, si un numar mai mare de zile de concediu suplimentar pentru tineri. Concediul de odihna suplimentar se evidentiaza separat de concediul de odihna anual care se aplica tuturor salariatilor.

Pentru ce activitati pot fi angajati minori?

Tinerii de pana la 18 ani pot fi incadrati in munca pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, astfel incat activitatea desfasurata sa nu le pericliteze sanatatea, dezvoltarea psihica si fizica si pregatirea profesionala.

Ce se intampla daca parintii isi retrag acordul?

Contractul individual de munca al salariatilor cu varsta intre 15 si 16 ani, inceteaza de drept la data la care parintii sau reprezentantii legali isi retrag acordul scris ca acestia sa presteze activitate.

Ce se intampla cand tanarul a implinit 18 ani?

In situatia in care salariatul minor implineste varsta majoratului, contractual individual de munca se modifica prin act aditional si va putea trece la norma intreaga de 8 ore/zi sau 40 ore/saptamana, se abroga interdictia de a efectua ore suplimentare, munca de noapte sau de a fi expus la muncii grele/vatamatoare, si se abloga, de asemenea, concediul de odihna suplimentar, deci va fi tratat ca o persoana fizica cu capacitate normala de exercitiu.

Ne gasesti aici pentru informatii suplimentare.

Share this post