Vrei sa angajezi o persoana care nu este in UE?

Vrei sa angajezi o persoana care nu este in UE?

Daca vrei sa angajezi in Romania o persoana care nu este in UE sau in spatial economic European, trebuie sa stii ca procedura dureaza intre 30 si 60 zile.

Ca viitor angajat in Romania nu ai nimic de facut inaintea angajarii, de procedura se ocupa viitorul angajator, astfel angajatorul trebuie sa obtina de la Inspectoratul General pentru Imigrari din a carei raza isi are domiciliul/sediu, aviz de angajare pentru persoana pe care doreste s-o angajeze.

Avizul de angajare se obtine pentru firma, si contine obligatoriu: numele firmei, numele persoanei care urmeaza sa fie angajata, functia pe care urmeaza s-o ocupe si tipul avizului (permanent sau temporar/sezonier).

In functie de tipul avizului pentru care opteaza, angajatorul trebuie sa achite la trezoreria statului o taxa, care este:

 • 200 Eur (echivalentul in RON) pentru aviz de angajare permanent;
 • 50 Eur (echivalentul in RON) pentru aviz de angajare temporar;

 Documentele necesare pentru obtinerea avizului de munca pentru cetateani nonUE:

 • Cerere motivata catre  Inspectoratul General pentru Imigrari prin care motivezi alegerea facuta, respectiv aduci in vedere calitatile persoanei pe care urmeaza s-o angajezi care ar putea fi cunoasterea la nivel avansat a limbii straine pe care postul o cere, studiile de specialite in domeniu, experienta in domeniu;
 • Copie dupa CUI, certificat constatator, certificat de atestare fiscala, ale angajatorului;
 • Adeverinta de la Ajofm, procedura descrisa mai jos.
 • Dovada ca a avut anunt de angajare pentru postul vacant, postat pe platformele oficiale de recrutare si copie dupa procesul verbal de incheiere recrutare din care reiese ca nu a gasit candidatul potrivit;
 • Chitanta prin care a fost achitata taxa la trezorerie. In cazul in care taxa este platita prin op bancar, acesta trebuie semnat/stampilat de trezoreria statului;
 • Organigrama societatii care cuprinde si locurile vacante;
 • Fisa postului pentru care se solicita aviz de munca;
 • Oferta de angajare aprobata de cetateanul strain;
 • Declaratie pe proprie raspundere a cetateanului strain, scrisa in limba romana sau engleza, ca este apt din punct de vedere medical, astfel incat sa se faca si dovada ca strainul are cunostinte minime de limba romana sau cunoaste o limba de circulatie internationala;
 • Documentele de angajare ale strainului: Cv-ul, 2 fotografii ¾, atestatul de recunoastere a studiilor in domeniu, actele de trecere a frontierei, cazierul judiciar sau alt document similar care face dovada ca nu are antecedente penale.

Cum se obtine adeverinta de la Agentia de Ocupare a Fortei de Munca?

Angajatorul trebui sa anunte agentia pentru ocuparea fortei de munca cu privire la postul vacant. Pentru aceasta angajatorul depune oferta de locuri vacante, anexa 1A, obligatoriu in limba romana, completata corespunzator cu cerintele postului (studii, limbi straine), se va completa cu “Da” la coloana “oferta  valabila si pentru cetatenii UE”, iar valabilitatea ofertei  sa fie de minim 5 zile lucratoare de la data depunerii ofertei.

Impreuna cu oferta de locuri vacante se mai depune o cerere prin care se solicita eliberarea adeverintei necesara la Institutul General pentru Imigrari, si imputernicire plus copie carte identitate pentru persoana care va ridica adeverinta.

In baza acestei oferte, agentia pentru ocuparea locurilor de munca va elibera angajatorului o adeverinta care trebuie sa se gaseasca la dosarul pentru obtinerea avizului de munca.

Care este termenul de eliberarea a avizului de munca?

Avizul de munca se elibereaza in termen de 30 zile de la data depunerii cererii, si se poate prelungii cu cel mult 15 zile in situatia in care dosarul nu este complet.

Avizul este valabil doar pentru angajatorul si functia pentru care a fost eliberat, in cazul in care se modifica functia, angajatorul trebuie sa informeaze Inspectoratul General pentru Imigrari si mai achita o taxa in lei echivalentul a 50 eur.

Cetateanul strain poate avea in Romania mai multe contracte de munca in acelasi timp, sau poate sa-si schimbe functia la acelasi angajator? 

In cazul in care angajatorul schimba functia angajatului fara sa anunte Inspectoratul General pentru Imigrari, risca revocarea avizului de munca a angajatului strain. In aceasta situatie, Inspectoratul General pentru Imigrari informeaza in scris angajatorul despre obligatia acestuia de a lua masuri de returnare a cetateanului strain in termen de 10 zile. Din momentul in care primeste notificarea de la Inspectoratul General pentru Imigrari, angajatorul este obligat sa suspende contractul cetateanului strain si sa-l repatrieze.

Daca cetateanul nonUE isi schimba angajatorul, angajatorul la care urmeaza sa-si desfasoare activitatea trebuie sa obtina alt aviz de munca pentru acesta.

In cazul in care angajatul a avut contract de munca pe perioada determinata si acesta se prelungeste in conditiile Codului Muncii cu mentinerea celorlalte elemente nemodificate, nu este nevoie sa se solicite un alt aviz de munca.

Cetatenii straini care au permis de sedere temporara in scop de munca, si sunt angajati cu norma intreaga, pot avea contract cu timp partial cu un alt angajator, fara aviz de angajare, cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi.

Strainii care au permis de sedere temporar pentru studii pot fi incadrati in munca fara aviz de munca dar numai cu fractie de norma de 4 ore/zi

In baza avizului de munca, angajatorul semneaza contractul individual de munca cu cetateanul nonUE si il transmite in Revisal iar cetateanul strain va avea aceleasi drepturi si obligatii ca angajatii romani si se va supune legislatiei din Romania. Salariul minim pe care il poate avea un catatean nonUE in Romania pentru contract cu norma intreaga, este egal cu salariul mediul pe tara, adica 4162 lei la acest moment.

Angajatorul pune avizul de munca la dispozitia cetateanului strain iar acesta merge personal la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei pentru a obtine avizul de lunga sedere in scop de munca, pe care va primi CNP. CNP-ul cetatenilor straini incepe cu cifra 7 pentru barbati si cu cifra 8 pentru femei.

Odata ce au aviz de munca in Romania, cetatenii straini trebuie sa merga sa se inscrie la un medic de familie si sa comunice angajatorul casa de sanatate de care apartin.

Pe baza CNP-ului cetatenii straini sunt declarati lunar la ANAF prin declaratia 112 si sunt asigurati in sistemul se sanatate, pensii si somaj.

Exista persoane care nu au nevoie sa respecte procedura de obtinere a avizului de angajare?

Da, exista. Urmatoarele categorii nu au nevoie sa respecte procedura de mai sus pentru obtinerea avizului de angajare:

 • detineti funcția de administrator unic intr-o societate comerciala cu participare straina;
 • sunteți sportiv profesionist și aveți dovezi ca ati desfasurat o activitate similara in alta tara;
 • solicitaţi un aviz de angajare pentru lucratori transfrontalieri;
 • solicitați un aviz de angajare pentru lucratori sezonieri;

Share this post