Planul de conturi (actualizare 2021)

Simbol Denumire CLASA 1 CONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE, ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE GRUPA 10 CAPITAL ȘI REZERVE 101 Capital 1011 Capital subscris nevărsat 1012 Capital subscris vărsat 1015 Patrimoniul regiei 1016 Patrimoniul public 1017 Patrimoniul privat 1018 Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare 103 Alte elemente de capitaluri proprii 1031 Beneficii acordate angajaților sub formainstrumentelor de capitaluri proprii 1033 Diferențe de curs valutar în relație cu investiția netă într-o entitate străină 1038 Diferențe din modificarea valorii juste a...

Read more...

Legea societatilor nr. 31/1990

În vigoare de la 17 decembrie 1990 Formă aplicabilă de la 17 noiembrie 2004 Consolidarea din data de 13 iulie 2020 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 1066 din 17 noiembrie 2004 şi include modificările aduse prin următoarele acte: L 302/2005; L 164/2006; L 85/2006; L 441/2006; OUG...

Read more...

Contul unic IBAN pentru plata impozitului pe venit, CAS si CASS

Obligatiile fiscale de plata ale contribuabililor persoane fizice declarate de catre acestia prin Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, se platesc in contul unic de disponibil 55.04 „Sume reprezentând impozit pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice in curs de distribuire“...

Read more...

Regulamentul general privind protectia datelor (GDPR) – Legea nr. 190/2018

Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul...

Read more...

Codul fiscal din 2015 (consolidat la 31 iulie 2019)

Consolidarea din data de 31 iulie 2019 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 688 din 10 septembrie 2015 şi include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 41/2015; OUG 57/2015; L 340/2015; OUG 50/2015; OUG 8/2016; HG 1017/2015; OUG 32/2016; L 57/2016; OUG 46/2016; OUG 84/2016; OUG...

Read more...

Codul Muncii 2019

În vigoare de la 01 martie 2003 Consolidarea din data de 31 iulie 2019 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 345 din 18 mai 2011 şi include modificările aduse prin următoarele acte: L 147/2012; L 2/2013; L 76/2012; L 255/2013; L 187/2012; L 77/2014; L 12/2015; L...

Read more...

Formular raportare contabila semestriala 30.06.2019

Descarca de aici: Raportare contabila semestriala 30.06.2019 Actualizat la: 25.07.2019 S1027 - S1050 - Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici (microentităţi, entităţi mici, respectiv mijlocii şi mari, precum şi entităţi de interes public) aprobat prin OMFP nr. 2493/2019, se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind...

Read more...

Revisal 6.0.7 / 1 iunie 2019

Începând cu data de 01 iunie 2019, Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor o versiune actualizată a aplicației Revisal pentru transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic. Versiunea aplicației Revisal 6.0.7 cuprinde o serie de elemente noi: - Actualizarea nomenclatorului COR Actualizarea Clasificării Ocupaţiilor din România, în conformitate cu ordinele de...

Read more...

Beneficiile perioadei de proba din contractele individuale de munca

Ce este perioada de proba? Perioada de proba este perioada de la inceputul contractului individual de munca, perioada in care se verifica potrivirea salariatului nou angajat cu postul pe care il ocupa. Perioada de proba difera in functie de: Perioada pe care este incheiat contractul individual de munca; Functia pe care o ocupa...

Read more...

Formularul unic 700, folosit de la 1 ianuarie 2018

Începând cu 1 ianuarie 2018, pentru înregistrarea contribuabililor la autoritatea fiscală se va utiliza un formular unic – Formularul 700 – „Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal”, reglementat prin OPANAF nr. 2372/2017. Același formular se va utiliza și pentru declararea modificărilor fiscale intervenite ulterior. Pornind de...

Read more...