Audit intern

Auditul intern presupune o examinare obiectiva a ansamblului activitatilor unei entitati în scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acestuia.

 

In cadrul unei misiuni de audit intern va propunem urmatoarele obiective principale:

 •  verificarea conformitatii activitatilor, desfasurate de o companie, cu politicile, programele si strategiile de management ale acesteia, precum si cu prevederile legale
 •  evaluarea gradului de adecvare si aplicare a controalelor financiare si nefinanciare dispuse si efectuate de catre conducere în scopul cresterii eficientei activitatii
 •  evaluarea gradului de adecvare a datelor / informatiilor financiare si nefinanciare destinate conducerii pentru cunoasterea realitatii din companie
 •  protejarea elementelor patrimoniale si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor, erorilor si pierderilor de orice fel

 

Noi oferim urmatoarele tipuri de audit intern:

 •  audit de conformitate: pentru a asigura respectarea normelor, reglementarile si dreptul legislatia aplicabila unei companii
 •  audit operational: pentru a asigura conduita eficienta si eficace a operatiunilor unei companii
 •  audit sistemului de informatii: pentru a asigura functionarea corespunzatoare a sistemului de informatii pe toata durata unei afaceri
 •  auditul performantei: pentru a se asigura utilizarea eficienta a resurselor pentru a atinge obiectivele unei companii
 •  misiuni speciale: se refera la investigatii de frauda si coruptie, sau orice alt serviciu special, cu aprobarea conducerii

 

Proceduri analitice aplicate:

 •  interviuri si analize
 •  recalculari, comparatii si alte verificari exacte
 •  observare
 •  inspectie
 •  obtinerea confirmarilor
 •  prezentare concluzii

Articole relevante

Share this post