Angajarea persoanelor cu handicap

Angajarea persoanelor cu handicap

Unul dintre principalele drepturi ale persoanelor cu dezabilitati este dreptul de a munci si de a realiza venituri in conformitate cu prevederile legislatiei muncii.

Este interzisa prin lege:
– orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe criterii de handicap;
– concedierea salariatilor pe criterii de handicap;
– discriminarea privind egalitatea de sanse si tratament.

Care sunt gradele si tipurile de handicap?

Gradele de handicap sunt: usor, mediu, accentuat si grav.
Tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare.
Se considera persoana cu handicap si poate fi incadrata in munca si persoana invalida gradul III.

Cum se incadreaza in munca persoanele cu handicap?
Pentru angajarea persoanelor cu handicap, angajatorii au obligatia de a organiza concursuri de angajare exclusiv pentru acestia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Angajarea persoanelor cu handicap se face conform pregatirii lor profesionale si a capacitatii de munca stabilite in certificatul de incadrare in gradul de handicap, in locuri care sa nu le pericliteze sanatatea psihica sau fizica.

Care sunt conditiile legislative de angajare a persoanelor cu handicap?
1) Persoanele cu handicap pot fi incadrate in munca atat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata cat si pe perioada determinata.
2) Persoanele cu handicap pot fi supuse unei perioade de proba, platita, care nu poate fi mai mica de 45 zile lucratoare.
3) Persoanele cu handicap beneficiaza de concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare, care trebuie mentionat separat in contract, nu cumulat cu concediul de odihna stabilit la nivel de companie;
4) Persoanele cu handicap beneficiaza de o perioada de preaviz in caz de concediere de cel putin 30 zile lucratoare;
5) Persoanele cu handicap pot fi incadrate in munca atat cu norma intreaga de 8 ore/zi cat si cu fractie de norma.
6) Persoanele cu handicap au dreptul, la recomandarea comisiei de evaluare, la reducerea programului de munca de la 8 ore la mai putin, in conformitate cu prevederile legale;
7) Persoanele cu handicap au dreptul la cursuri de formare profesionala.
8) Persoanele cu handicap accentuat sunt scutite de la plata impozitului pe venit.

Unde pot muncii persoanele cu handicap?
Persoanele cu handicap isi pot desfasura activitatea atat la sediul angajatorului sau la adresa unde lucreaza ceilalti salariati, cat si la domiciliu.
In unele cazuri, persoanele cu dizabilitati pot sa isi desfasoare activitatea lucrand de acasa. Munca la domiciliu este reglementata de Codul Muncii si implica:
– Salariatul isi stabileste singur programul de munca;
– Stabilirea programului de vizita in cazul in care angajatorul doreste sa-l viziteze;
– Stabilirea perioadelor de aprovizionare cu materie prima si ridicarea produsului finit, daca munca prestata de persoana cu dezabilitati implica productie. Aprovizionarea si ridicarea produsului finit intra in obligatia angajatorului.

Este angajatorul obligat sa angajeze persoane cu handicap?
Angajatorii care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul mediu de angajati.
In cazul in care angajatorul nu are persoane cu handicap angajate sau are sub 4% din numarul mediu de angajati, acesta plateste lunar catre stat un fond de handicap care se calculeaza in functie de persoanele cu handicap neangajate.

Cum se calculeaza fondul de handicap?
Prima conditie este ca angajatorul sa aiba cel putin 50 de angajati, daca are sub 50 de angajati, nu plateste fond de handicap.
Pentru calculul fondului de handicap avem urmatoarea formula:
[(Numarul mediu de angajati *4%) – numarul de persoane cu handicap angajate]*salariul minim pe economie.
Exemplu: pentru numarul mediu de angajati 50
Numarul persoanelor cu handicap pe care angajatorul este obligat sa le angajeze este 50*4% = 2 persoane
a) Daca are 2 persoane cu handicap angajate, angajatorul nu plateste nimic la stat ca fond de handicap, deoarece respecta regula de a angaja 4% din numarul mediu de salariati,
b) Daca are doar o persoana cu handicap angajata, angajatorul plateste :
numar mediu de salariati*4% – 1 (un angajat cu dezabilitati)*2230 lei (salariu minim brut), adica (50*4% – 1)*2230 = 2230 lei.
c) Daca nu are nicio persoana cu handicap angajata, angajatorul plateste:
numar mediu de salariati*4% – 0 (un angajat cu dezabilitati)*2230 lei (salariu minim brut), adica (50*4% – 0)*2230 = 4460 lei.
In concluzie pentru fiecare persoana cu handicap neangajata, angajatorul plateste la stat ca fond de handicap un salariu minim pe ecomonie.

Ce beneficii au angajatorii care angajeaza persoane cu handicap?
1. Cel mai important beneficiu pentru angajatorii cu peste 50 de angajati care angajeaza persoane cu handicap, este ca nu mai platesc catre stat fondul de handicap, iar cu banii respectivi pot plati salariul unor persoane cu handicap care mai presteaza si ceva activitate.
2. Angajatorii care angajeaza pe perioada nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc, pe o perioada de 18 luni, pentru fiecare absolvent, o suma lunara egala cu salariul minim brut pe economie in vigoare.

Share this post