Audit Fonduri UE

Auditul fondurilor structurale

Auditul este obligatoriu in cazul finantarilor europene, cu toate acestea doar o evaluare riguroasa va garanta atat rambursarea cheltuililor efectuate, cat si eliminarea riscurilor de a returna fondurile primite si utilizate pentru cheltuieli neeligibile.

 

Rapoartele de audit ce vor fi emise vor contine:

  •  proceduri realizate si constatari factuale
  •  conformitatea cheltuielilor cu bugetul proiectului si revizuirea analitica
  •  verificarea eligibilitatii cheltuielilor; acuratete si inregistrare
  •  costuri administrative (indirecte)
  •  verificarea veniturilor proiectului de finantare

 

Tipuri de fonduri structurale auditate:

  •  POSCCE – Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
  •  PODCA – Programul Operational Sectorial dezvoltarea capacitatii administrative
  •  POSDRU – Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
  •  Programe de cooperare internationala

Articole relevante

Share this post