Cum se acorda si cum se calculeaza concediul de odihna?

Cum se acorda si cum se calculeaza concediul de odihna?

Pentru a evita epuizarea fizica si psihica a salariatilor la locul de munca, Codul Muncii prevede ca orice salariat are dreptul la concediu de odihna anual proportional cu perioada lucrata.

La cate zile de concediu de odihna are dreptul un salariat?

Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 zile lucratoare/an, si se calculeaza proportional cu perioada lucrata din an.

Ex. Daca in contractul individual de munca sunt prevazute 20 zile lucratoare de concediu de odihna/an, si salariatul incepe activitatea cu 01.04.2019, pana la sfarsitul anului 2019 are dreptul la 15 zile de concediu. (20 zile/12 luni = 1.66 zile pe luna *9 luni lucrate= 15 zile de concediu).

Angajatorii care stabilesc o durata a concediului de odihna peste minimul prevazut prin lege, trebuie sa mentioneze durata acestuia in Regulamentul Intern sau in contractul colectiv de munca, unde este cazul.

La contractele de munca cu fractie de norma se acorda concediu de odihna?

Durata minima a concediului de odihna pentru contractele cu fractie de norma, este tot de 20 zile lucratoare/an.

La contractele de munca pe perioada determinata se acorda concediu de odihna?

Durata minima a concediului de odihna pentru contractele incheiate pe perioada determinata, este tot de 20 zile lucratoare/an si se calculeaza proportional cu perioada lucrata.

Cum se calculeaza concediul de odihna?

Concediul de odihna se plateste cu o indemnizatie de concediu care se raporteaza fie la luna in care se acorda concediul, fie la ultimele 3 luni anterioare. Se ia in calcul indemnizatia mai favorabila salariatului. La calculul indemnizatiei de concediu intra toate sporurile si indemnizatiile cu caracter permanent.

Luna/An Salariul brut/lei Zile lucratoare in luna Indemnizatia co din luna Mai 2019 Indemnizatia din ultimele 3 luni Observatii
Mai 2019 2500 22  = 2500/22;

113,63 lei

Indemnizatia de concediu mai favorabila este cea din ultimele 3 luni, aceasta se va lua in calcul in statul de plata, deci si salariul net va fi mai mare.
Aprilie 2019 2500 20 2500 * 3 (aprilie, martie, februarie) / 61 (nr de zile din 04,03,02)

= 7500/61

=122,95 lei

 

Martie 2019 2500 21
Februarie 2019 2500 20

 

Poate angajatorul sa-mi dea contravaloarea in bani a concediului de odihna si sa nu-l mai efectuez?

Concediul de odihna neefectuat se poate achita numai la incetarea contractului individual de munca. In cazul in care la incetarea contractului de munca salariatul a efectuat mai multe zile de concediu de odihna decat i se cuveneau, contravaloarea acestora se va retine pe ultimul stat de plata.

Dupa cate luni de la angajare pot sa solicit concediu de odihna?

Concediul de odihna este dreptul salariatului si se poate acorda conform prevederilor regulamentului intern. Daca in regulametul intern nu sunt prevederi special pentru acordarea concediului de odihna, acesta se poate lua chiar si din prima luna de activitate.

In situatia in care salariatul nu-si poate efectua concediul de odihna intr-un an, angajatorul este obligat sa-i acorde concediul de odihna in maxim 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna.

Exista persoane care au dreptul la concediu de odihna suplimentar?

Da. Persoanele cu handicap, salariatii care presteaza activitate in conditii grele/vatamatoare si tinerii in varsta de pana la 18 ani, au dreptul la un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile, iar acesta se va mentiona si in contractul individual de munca.

Am dreptul la concediu de odihna chiar si pentru perioadele de concediu medical?

Perioadele de incapacitate temporara de munca si cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal si concediului pentru ingrijirea copilului bolnav se considera perioade de activitate prestata, deci perioade pentru care se calculeaza concediu de odihna.

Daca angajatul a fost in concediu medical pe intreaga perioada a unui an, angajatorul este obligat sa calculeze pentru aceasta perioada concediul de odihna care i se cuvine salariatului si sa i-l acorde in 18 luni incepand cu anul urmator in care salariatul s-a aflat in concediu medical

Poate angajatorul sa ma cheme la munca cand ma aflu in concediu de odihna?

Angajatul poate chema la munca salariatul aflat in concediu numai in situatii de forta majora, si este obligat sa suporte toate cheltuielile aparute cu intreruperea concediului de odihna, atat salariatului cat si familiei sale.

Ce se intampla daca sunt in concediu de odihna si se suprapune cu concediu medical?

In cazul in care pe perioada concediului de odihna intervine o clauza de suspendare din motive medicale (concediu medical), concediul de odihna se suspenda si se efectueaza concediul medical, concediul de odihna urmand sa-si produca efecte dupa finalizarea concediului medical.

Pot transfera zilele de concediu de odihna unui coleg?

Nu. Concediul de odihna nu este transferabil. Acesta nu se poate transfera de la angajat la angajat si nici de la angajator la angajator, adica daca ai lucrat pe o firma intr-un grup si te transfera pe alta firma din grup, concediul nu se transfera, se achita contravaloarea concediului de odihna pe firma pe care ai fost angajat si se porneste de la zero pe noua firma.

Pot sa-mi iau concediu de odihna in perioada preavizului de incetare a activitatii?

Da, daca ti-ai dat demisia si trebuie sa stai in preaviz dar nu mai vrei, poti sa-ti faci cerere de concediu de odihna ca sa-ti consumi concediul de odihna neefectuat. Concediul de odihna trebuie aprobat de angajator.

Intreaba specialistii Kreston Romania despre dreptul tau la concediu de odihna!

Share this post