Ce este si cum se obtine formularul A1?

Ce este si cum se obtine formularul A1?

Cand se obtine formularul A1?

Pentru salariatii companiilor din Romania care urmeaza sa presteze activitate intr-o tara membra UE pe timpul contractului de munca incheiat in Romania, companiile trebuie sa obtina formularul A1 care atesta ca salariatii sunt asigurati in sistemul de securitate sociala din Romania.

Cine si de unde obtine formularul A1?

Obtinerea formularului A1 se face prin grija angajatorului de la Casa Nationala de Pensii Publice.

Angajatorul depune dosarul pentru obtinerea formularului A1 inainte ca angajatul sa plece din tara, pentru ca acesta trebuie sa aiba cu el formularul A1. Altfel, in caz de control, societatea este sanctionata.

Care sunt documentele necesare obtinerii formularului A1?

Dosarul pentru obtinerea formularului A1, sau formularelor A1 (daca sunt mai multi salariati detasati in aceeasi perioada se face un singur dosar pentru toti), se depune la Casa Nationala de Pensii Publice si trebuie sa contina:

 1. cerere pentru obtinerea Formularului A1 – se descarca de aici;
 2. certificatul de inregistrare al societatii emis de Registrul Comertului;
 3. certificat de atestare fiscala valabil, emis de ANAF-ul de domiciul prin care se face dovada ca societatea nu are datorii catre bugetul de stat; Certificatul de atestare fiscala are valabilitate 30 zile de la emitere, la data depunerii dosarului trebuie sa fie valabil.
 4. declaratie pe propria raspundere din partea angajatorului privind numarul total de salariati, si cati dintre acestia sunt detasati, precum si documente doveditoare. Ca document doveditor eu adaug extras din Revisal cu salariatii activi.
 5. certificatul constatator al societatii pentru luna in care se depune dosarul;
 6. situatiile financiare ale societatii – cea mai recenta balanta si cel mai recent bilant depus, semnate/stampilate;
 7. declaratie pe propria raspundere a angajatorului privind cifra de afaceri atat cea obtinuta in ultimul an cat cea si de la data infiintarii. O cerinta obligatorie pentru ca dosarul sa nu fie respins este ca cel putin 25% din cifra de afaceri sa fie realizata pe teritoriul Romaniei in baza contractelor comerciale incheiate in Romania. Sumele mentionate vor fi defalcate intr-un document separat.
 8. contractele de prestari servicii incheiate pe teritoriul Romaniei anterior perioadei de detasare si in perioada de detasare;
 9. contractele de prestari servicii incheiate de angajator cu angajatorul din tara unde se dispune detasarea salariatilor, obligatoriu tradus in limba romana.
 10. ultima declaratie 112 depusa de societate impreuna cu Anexa 1.1, Anexa 1.2 si recipisa.
 11. copie dupa cartea de identitate si copie dupa contractul individual de munca/actul aditional de detasare al salariatului ce urmeaza a fi detasat;
 12. adeverinta privind stagiul de cotizare in ultimele 12 luni, emisa de Casa de Pensii Judeteana pentru fiecare salariat detasat. Pentru salariatii care nu au stagiu de cotizare cel putin o luna inainte de detasare, certificatul A1 nu se elibereaza cu data solicitata ci cu o luna mai tarziu. Ex. Daca solicit formular A1 cu data de 01.07 dar salariatul nu a avut stagiu in luna 06, formularul A1 va fi eliberat cu data de 01.08, luna iulie nu va fi acoperita de A1, chiar daca am depus dosar.
 13. declaratie pe propria raspundere a angajatorului care atesta faptul ca salariatul/salariatii au mai avut sau nu formular A1. Daca au mai avut se mentioneaza perioada.
 14. declaratie pe propria raspundere a angajatorului care atesta faptul ca salariatii detasati nu inlocuiesc alti lucratori detasati, daca au avut sau stagiu de cotizare cel putin o luna inainte de detasare, si ca salariatii nu au mai fost detasati pe perioade care depasesc 24 luni consecutive.

Ce faceti cu formularele A1 ale angajatilor incetati pe perioada valabilitatii acestora?

Formularele A1 ale persoanelor incetate pe perioada cand acestea sunt valabile, trebuie returnate la Casa de Pensii cu proces verbal.

Se poate prelungi perioada certificatului A1?

In cazul in care se prelungeste perioada de detasare a salariatului trebuie prelungit si formularul A1.

Pentru prelungirea formularului A1 se depune dosar la Casa de Pensii cu documentele mentionate mai sus, plus actul aditional de prelungire si declaratia angajatorului prin care mentioneaza ca salariatul respectiv a mai avut formular A1 pe perioada X.

Exista o perioada maxima pe care se elibereaza A1?

Formularul A1 se poate elibera pe o perioada maxima de 24 luni consecutive, cu posibilitatea de prelungire pana la 36 luni daca salariatul face o pauza de o luna, pauza in care se intoarce in Romania.

Din practica

Deoarece procedura de obtinere a formularelor este de durata, este suficient sa puneti la dispozitia organelor de control cererea de obtinere inregistrata de Casa Nationala de Pensii Publice, iar salariatii in cauza sa fie in cerere.

O cerinta importanta a Casei de Pensii este numerotarea paginilor tuturor documentelor si declararea numarul de pagini pe care il contine dosarul, astfel incat sa se evite orice neintelege privind ratacirea vreunui document.

Aveti nevoie de ajutor in intocmirea dosarului sau de consultanta pentru obtinerea formularelor A1? Va stam la dispozitie!

Share this post