Ce este formarea profesionala?

Ce este formarea profesionala?

Accesul la formare profesionala este un drept al salariatilor si are ca scop actualizarea continua a salariatilor pentru posturile pe care le ocupa, sau insusirea de noi cunostinte pentru promovarea pe alte posturi vacante din cadrul companiei.

Conform Codului Muncii, angajatorii au obligatia de a asigura, pe cheltuiala proprie, participarea ocazionala la programe de formare profesionala pentru toti salariatii.

Formarea profesionala se face cel putin o data la 2 ani daca au cel putin  21 de salariati, sau  cel putin o data la 3 ani, daca au sub 21 de salariati.

De cate feluri este concediul pentru formare profesionala?

Concediul pentru formare profesionala poate fi platit sau fara plata.

In cazul in care formarea profesioanala este initiata de angajator, toate cheltuielile sunt suportate de acesta, fara a afecta drepturile salariale ale angajatului. Participarea salariatului la cursul de formare profesionala poate fi cu scoaterea totala sau partiala din activitate a acestuia si nu se scade din concediul de odihna. Perioada de formare profesionala constituie vechime in munca.

In cazul in care angajatorul nu asigura formarea profesionala a salariatului, acesta are dreptul sa participe la cursuri de formare profesionala in limita a 10 zile lucratoare sau 80 ore, pe cheltuiala angajatorului, daca angajatorul considera ca formarea profesionala ajuta angajatul in profesia pe care o exercita. In aceasta situatie angajatul comunica angajatorului cu cel putin 30 zile inainte de inceperea cursului, detalii despre curs. Acesta este un concediu platit numai daca salariatul are acordul angajatorului.

Concediu fara plata se solicita pentru formare profesionala pe care salariatul o urmeaza din initiativa sa, fara sa aiba legatura cu atributiile postului acupat. Salariatul poate intra in concediu fara plata pentru formare profesionala numai cu acordul angajatorului. Angajatorul poate refuza concediul fara plata pentru formare profesionala daca scoaterea salariatului din activitate i-ar crea neajunsuri.

Elevii sau studentii pot solicita concediu fara plata pentru formare profesionala, care se poate lua fractionat in decursul anului, pentru sustinerea examenelor, dar numai cu acordul angajatorului.

Angajatorul trebuie sa faca anual un plan de formare profesionala pentru salariati, pe care sa-l treaca in regulamentul intern sau in contractul colectiv de munca, daca este cazul.

Ce contine clauza de formare profesionala?

Dupa ce angajatorul a dispus si sustinut formarea profesionala a unui angajat, acestia pot incheia o clauza de formare profesionala care sa reglementeze drepturile si obligatiile partilor, si trebuie sa contina cel putin:

 • Identitatea partilor;
 • Obiectul clauzei;
 • Initiatorul programului de formare profesionala;
 • Perioada de desfasurare a formarii;
 • Modalitatea de desfasurare a formarii – unde se specifica daca formarea profesionala presupune scoaterea partiala sau totala a salariatului din activitate, si daca salariatul trebuie sa sustina examen la sfarsitul cursului pentru verificarea cunostintelor insusite;
 • Perioada pe care isi produce efectele clauza – perioada maxima pe care o clauza isi poate produce efecte este de 24 luni dupa finalizarea cursului;
 • Furnizorul de formare profesionala;
 • Pretul si cheltuielile ocazionate;
 • Drepturile si obligatiile partilor;

Care sunt drepturile si obligatiile partilor pe perioada clauzei de formare profesionala?

Salariatul are urmatoarele drepturi si obligatii principale:

 • Sa participe activ la toate activitatile desfasurate pe parcursul cursul de formare profesionala si sa nu lipseasca fara motive bine intemeiate;
 • Sa respecte regulile stabilite de furnizorul de formare profesionala pe toata periada cursului;
 • Are dreptul la salariul corespunzator pentru perioada in care participa la formare chiar daca aceasta implica scoaterea totala a sa din activitate;
 • Sa-si insuseasca cunostintele necesare astfel incat sa promoveze examenul de la sfarsitul cursului; In cazul in care examenul final nu este promovat, adica insusirea cunostintelor nu este validata, salariatul se obliga sa inapoieze angajatorului toate cheltuielile aparute cu formarea sa profesionala.
 • Se obliga sa foloseasca toate informatiile de care a luat cunoastinta pe perioada formarii, in cel mai benefic mod in activitatea sa, si sa stabileasca o procedura de lucru pe care s-o actualizeze constant si pe care s-o poata folosi orice coleg in perioadele in care el nu este la munca.
 • Sa suporte cheltuielile ocazionate cu formarea profesionala daca pe perioada clauzei (maxim 24 luni) initiaza incetarea contractului de munca. Perioada neamortizata se calculeaza astfel: suma ocazionata cu cheltuielile pentru formare /24 (luni) * nr. de luni ramase de amortizat. Lunile ramase de amortizat sunt lunile care au ramas pana la implinirea celor 24 luni pe care a fost incheiata clauza. Daca salariatul a lucrat dupa semnarea clauzei 4 luni, raman 20 luni de amortizat, iar daca salariatul a lucrat 16 luni de la semnarea clauzei, raman 8 luni de amortizat.

Angajatorul are urmatoarele drepturi si obligatii principale:

 • Sa initieze cursul de formare profesionala;
 • Sa suporte toate cheltuielile ocazionate cu formarea profesionala;
 • Sa plateasca remuneratia salariatului fara sa fie afectata de participarea la curs;
 • Sa foloseasca salariatul corespunzator formarii;
 • Sa-si recupereze banii pentru formare profesionala daca salariatul initiaza incetarea in perioada in care clauza isi produce efecte.

 

Ai nevoie de ajutor in intocmirea clauzei de formare profesionala? Contacteaza specialistii Kreston Romania.

Share this post