Munca in regim zilier

Munca in regim zilier

Care sunt activitatile care fac obiectul muncii in regim de zilier?

Munca in regim zilier este munca necalificata cu caracter ocazional. Nu toti angajatorii pot folosi munca in regim zilier, ci doar cei care au domenii de activitate expres reglementate prin lege. Lista completa a activitatilor ce pot face obiectul muncii in regim zilier o gasiti in Legea 52/2011 actualizata.

Cine poate presta munca in regim de zilier?

Munca in regim de zilier se face cu acordul partilor dar fara a se incheia in scris vreun document cum este in cazul contractului individual de munca care trebuie incheiat in scris inainte cu cel putin o zi inainte de inceperea activitatii.

Pot presta activitate de zilier si tinerii peste 16 ani. Minorii cu varsta intre 15 si 16 ani pot presta activitate ca zilier numai cu acordul parintilor sau a reprezentantilor legali. Mentionam ca tinerii pana la 18 ani pot presta activitate de zilier numai in activitati care nu le pericliteaza sanatatea sau dezvoltarea fizica si psihica.

Ce perioada poti lucra ca zilier?

Perioada in care o persoana poate presta activitate ca zilier este de minim o zi si maxim 90 zile cumulate intr-un an calendaristic, la acelasi angajator.

Perioada se poate extinde pana la maxim 180 zile cumulate intr-un an calendaristic la acelasi angajator, pentru:

 • activitati de crestere a animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier al animalelor;
 • activitati sezoniere in cadrul gradinilor botanice aflate in subordinea universitatilor acreditate;
 • activitati in domeniul viticol;

Durata unei zile de munca in regim zilier este de 8 ore sau prin exceptie de maxim 12 ore .

Pentru zilierii minori durata unei zile de munca nu poate depasi 6 ore iar remuneratia se face la echivalentul a 8 ore/zi.

Zilierii minori nu pot presta munca de noapte.

Cum se platesc zilierii?

Zilierii se platesc la sfarsitul fiecarei zi de activitate, la sfarsitul saptamanii sau la sfarsitul lunii daca activitatea se intinde pe 30 zile, in functie de conditiile stabilite la inceperea activitatii. Dovada plati este semnatura zilierului in registrul de evidenta a zilierilor, in coloana 11 “semnatuta de confirmare de primire a banilor”

Remuneratia bruta/ora se negociaza intre parti si nu poate fi mai mica decat valoarea/ora a salariului minim brut garantat pe tara.

Sunt zilierii asigutati in sistemul de stat?

Avand in vedere ca pentru veniturile zilierilor angajatorul datoreaza doar impozit, zilierii nu sunt asigurati in sistemul de sanatate, pensii si somaj.

Pentru veniturile realizate in regim de zilier nu se datoreaza contributii sociale nici de zilier, nici de angajator. Singura taxa care se plateste este in sarcina angajatorului si anume impozitul pe venit.

Chiar daca nu sunt asigurati la sistemele de asigurari publice, zilierii se gasesc pe statul de plata al angajatorului, si in declaratia lunara 112.

Ce obligatii are angajatorul care foloseste munca in regim de zilier?

Odata ce domeniul de activitate ii permite, angajatorul trebuie sa-si achizitioneze de la ITM-ul de domiciliu, registrul de evident a zilierilor. Pentru asta face solicitare la Itm si achita o taxa.

Angajatorul are urmatoarele obligatii:

 • sa completeze Registrul de zilieri, pentru fiecare zi de activitate, conform cerintelor, in ordine cronologica si cu toate informatiile cerute.
 • Sa pastreze registrul de zilieri la sediu si sa-l puna la dispozitia organelor de control, cand este solicitat.
 • Sa plateasca remuneratia zilierilor, si impozitul catre stat.
 • Sa instruiasca zilieri in ceea ce priveste sanatatea si securitatea la locul de munca si sa asigure acestora echipamente de munca daca activitatea solicitata.
 • Sa primeasca semnaturile zilierilor pe propia raspundere ca starea de sanatate le permite desfasurarea activitatilor propuse de angajator.
 • Sa depuna lunar la ITM-ul de domiciliu, pana la data de 5 ale lunii, copie dupa registrul de evidenta al zilierilor din luna precedent. Copia dupa registru se poate depune atat fizic cat si online.

Pentru activitatile la care perioada de lucru in regim zilier se poate extinde pana la maxim 180 zile cumulate intr-un an calendaristic la acelasi angajator, angajatorul poate completa registrul zilier si saptamanal, daca a stabilit cu zilieri plata la saptamana sau la luna.

Cum arata un registru de zilieri?

Registrul de evidenta a zilierilor este ca un “catalog”, pe care se trec datele angajatorului, apoi fiecare fila are urmatorul cap de tabel:

 • Numar curent
 • Data de desfasurare a activitatii;
 • Numele si prenumele zilierului,
 • Actul de identitate si CNP-ul zilierului,
 • Semnatura zilierului pentru asumarea pe porprie raspundere ca starea sanatatii sale ii permite desfasurarea activitatii;
 • Semnatura zilierului la inceperea activitatii, dupa efectuarea instruirii in domeniul securitatii si sanatatii in munca,
 • Domeniul de activitate principal sau secundar, locul executarii activitatii;
 • Numarul de ore lucrate de zilier,
 • Remuneratie bruta cuvenita;
 • Remuneratia neta platita;
 • Semnatura zilierului de confirmarea de primire a banilor;
 • Loc pentru stampila si semnatura beneficiarului;
 • Acordul parintilor/ reprezentantilor legali pentru minorul care desfasoara activitate ca zilier.Diferente intre angajati si zilieri:
  Angajat Zilier
  Plata lunar Plata la zi, saptamana sau luna
  Este asigurat in sistemul de asigurari sociale Nu este asigurat in sistemul de asigurari sociale
  Angajatul datoreaza Cas, Cass, Impozit si angajatorul Cam Angajatorul datoreaza impozit
  Semneaza contract individual de munca inainte de inceperea activitatii Acordul se face verbal, dovada activitatii si a platii sunt semnaturile din registrul zilierilor
  Are nevoie obligatoriu de medicina muncii inainte de angajare Semneaza pe propria raspundere ca este apt din punct de vedere medical pentru activitatea prestata.
  Se inregistreaza in Revisal Se inregistreaza in registrul de evidenta al zilierilor.
  Daca nu vine la munca este cerecetar disciplinar Vine la munca cand doreste, nu neaparat zilnic.

   

  Pentru a discuta cu un consultant va punem la dispozitie urmatorul numar de telefon:  021 316 66 88

Share this post