Ce este si cand se semneaza clauza de neconcurenta?

Ce este si cand se semneaza clauza de neconcurenta?

Clauza  de neconcurenta este special reglementata prin Codul Muncii pentru a stabili relatia de colaborare dintre angajator si fostul salariat dupa incetarea contractului individual de munca, daca angajatorul considera afacerea sa foarte competitiva.

Clauza de neconcurenta se initiaza de angajator si se incheie cu salariatul inaintea inceperii activitatii, odata cu contractul individual de munca, sau pe parcursul executarii acestuia. Clauza de neconcurenta nu se poate incheia dupa incetarea contractului de munca, deoarece dupa incetarea contractului individual de munca partile nu mai au drepturi si obligatii una fata de cealalta.

Obiectul clauzei de neconcurenta:  angajatul se obliga ca pentru o periada de timp dupa incetarea contractului individual de munca, sa nu presteze in interes propriu sau al unor terti, activitati concurente cu activitatea angajatorului, in schimbul unei indemnizatii de neconcurenta.

Pentru ca o clauza de neconcurenta sa fie valabila, aceasta trebuie sa contina:

  • Activitatile concrete ce sunt interzise salariatului la data incetarii, fara a interzice in mod absolut salariatului dreptul de a-si exercita profesia;
  • Tertii in favoarea carora se interzice prestarea activitatii;
  • Aria geografica unde salariatul nu poate presta activitati concurente;
  • Perioada de valabilitate a clauzei, care nu poate fi mai mare de 24 luni;
  • Cuantumul lunar al indemnizatiei de neconcurenta.

Cum te asiguri ca nu-i interzici in mod absolut salariatului dreptul de a-si exercita profesia?

Tocmai pentru a-i permite salariatului sa-si exercite profesia este obligatoriu sa se mentioneze tertii in favoarea carora sa nu presteze activitate si aria geografica. Orice companie isi cunoaste adevaratii competitori din piata, acestia sunt tertii pe care ii va mentiona ca salariatul sa nu lucreze direct sau indirect, pentru ei . Angajatorul nu poate trece la terti unul sau mai multe COD-uri CAEN, ca atunci ar ingradi libera exercitare a profesiei salariatului.

La fel si aria geografica: un angajator va trece ca arie geografica 1-5 judete, dar nu poate trece toata tara.

Cand si cum se intocmeste clauza de neconcurenta?

Clauza de neconcurenta se incheie intre angajator si salariat inaintea inceperii activitatii sau pe parcursul executarii acestuia, in forma scrisa, in limba romana, cu acordul ambelor parti.

Cum se calculeaza indemnizatia de neconcurenta?

Indemnizatia de neconcurenta se negociaza intre parti si este de cel putin 50% din media veniturilor brute (salariu, bonusuri, alte prime) ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei incetarii contractului individual de munca. In cazul in care salariatul nu are 6 luni vechime la angajatorul cu care a semnat clauza de neconcurenta, indemnizatia de neconcurenta va fi cel putin 50% din media veniturilor brute cuvenite salariatului in perioada lucrata.

Indemnizatia de neconcurenta nu este de natura salariala, reprezinta cheltuiala angajatorului, deductibila la calculul inpozitului pe profit si se impoziteaza fostului angajat.

Ce se intampla daca angajatorul sau angajatul nu respecta clauza de neconcurenta?

In cazul in care angajator nu respecta clauza de neconcurenta, salariatul poate sesiza inspectoratului teritorial de munca sau instanta competenta care analizeaza respectarea/nerespectarea prevederilor clauzei de neconcurenta.

Daca angajatul se face vinovat de nerespectarea clauzei de neconcurenta, acesta poate fi obligat sa restituie indemnizatia incasata, si la plata de daune-interese corespunzatoare prejudiciului creat fostului angajator.

Se poate renunta la clauza de neconcurenta inainte de termenul pe care a fost incheiata?

Clauza de neconcurenta poate inceta inainte de exiprarea periadei pe care a fost incheiata, numai cu acordul ambelor parti.

Cand isi produce efectele clauza de neconcurenta?

Clauza de neconcurenta isi produce efecte dupa incetarea contractului individual si nu se aplica in cazul in care incetarea contractului individual de munca s-a produs de drept, conform  art. 56 alin. (1) lit. a), b), d), h) si j) din Codul Muncii, ori a intervenit din initiativa angajatorului pentru motive care nu tin de persoana salariatului.

Share this post