Conform Legii 53/2003- Codul Muncii, art. 61, concedierea pentru necorespundere profesionala este inclusa in concedierea pentru motive ce tin de persoana salariatului.

Care sunt cauzele necorespunderii profesionale? 

Cauzele necorespunderii profesionale pot fi:

a) nesatisfacerea criteriilor de evaluare sabilite la incheierea contractului de munca;

b) obtinerea de rezultate slabe la doua evaluari periodice consecutive;

c) slaba performanta a departamentului pe care salariatul respectiv il conduce;

d) neexecutarea atributiilor de serviciu sau executarea lor la standarde inferioare celor avute in vedere la angajare;

e) neglijenta in serviciu.

Nu pot face obiectul cauzei de necorespundere profesioala urmatoarele:

a) inaptitudinea psihica/fizica a salariatului;

b) prejudicierea angajatorului cu intentie. Aceasta reprezinta o abatere disciplinara si va fi supusa procedurilor de cercetare disciplinara prealabila;

c) retragerea de catre organele competente, a autorizatilor sau certificatelor necesare exercitarii profesiei;

d) refuzul salariatului, din motive obiective, de a participa la formare profesionala.

Care sunt etapele concedierii pentru necorespundere profesionala?

a) Evaluarea salariatilor

Conform Legii 53/2003, Art. 63, alin (2), concedierea salariatului pentru necorespundere profesionala poate fi dispusa numai dupa evaluarea salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin Regulamentul de Ordine Interna.

b)Programarea reevaluarii angajatului din punct de vedere profesional;

In cazul in care angajatul inregistreaza rezultate slabe in urma procesului de evaluare, angajatorul va stabili un termen in care salariatul are posibilitatea sa isi revizuiasca rezultatele. Termenul va fi stabilit de catre comisia de evaluare in functie de complexitatea neconformitatilor identificate.

In cazul in care salariatul nu dovedeste revizuirea rezultatelor, acesta va fi trecut intr-o alta pozitie in concordanta cu pregatirea sa profesionala.

In cazul in care angajatorul nu are posturi vacante in conformitate cu pregatirea sa profesionala, salariatul va face obiectul concedierii pe motive de necorespundere profesionala.

Ce optiuni avem daca salariatul nu corespunde profesional postului?

a) Trecerea intr-o alta munca/pozitie

Conform art. 64 din Legea 53/2003 – Codul Muncii, in cazul in care se constata necorespunderea profesionala a salariatului, angajatorul are obligatia de a-i propune acestuia alte locuri de munca vacante in unitate, compatibile cu pregatirea sa profesionala.

Salariatul are la dispozitie un termen de 3 zile lucratoare de la propunerea angajatorului pentru a-si manifesta consimtamantul in scris cu privire la noul loc de munca oferit.

In lipsa unui raspuns din partea salariatului in termenul de 3 zile lucratoare, angajatorul poate dispune concediere acestuia.

b) Notificarea agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca

In situatia in care angajatorul nu dispune de locuri de munca vacante, compatibile cu pregatirea profesionala a salariatului, acesta poate solicita sprijinul agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca in vederea redistribuirii salariatului, corespunzator pregatirii profesionale.

Are angajatul dreptul la protectie in caz de concediere?

Concedierea pentru necorespundere profesionala este asimilata concedierilor din motive neimputabile salariatului. Prin propunerea unor locuri vacante corespunzatoare pregatirii salariatului si prin apelarea la agentia teritoriala de ocupare a formei de munca, angajatorul ofera o protectie salariatului, si anume vine in intampinarea sa cu alte variante pentru ca acesta sa nu ramana fara munca.

Tot ca o protectie pentru salariat, in cazul concedierii pentru necorespundere profesionala, acesta are dreptul la un preaviz de cel putin 20 zile lucratoare.

Cand se emite decizia de concediere pentru necorespundere profesionala?

Angajatorul emite decizia de concediere in termen de 30 zile calendaristice de la data la care a luat la cunostinta de necorespunderea profesionala a salariatului.

Pentru mai multe detalii contactati specialistii nostri aici: https://www.kreston.ro/contact