Certificat pentru situatie de urgenta

Certificat pentru situatie de urgenta

Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri elibereaza, la cerere, operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul COVID-19, certificate de situatie de urgenta pe baza documentelor justificative.

Conform Ordinului 791/2020, vor fi doua tipuri de certificate de situatie de urgenta (CSU), unul albastru si unul galben, iar firmele vor putea obtine unul dintre ele printr-o procedura online.

Certificatele de situatie de urgenta (CSU) vor fi emise in doua forme:

  1. ALBASTRU – pentru solicitantii care cer acordarea acestuia in baza declaratiei pe propria raspundere emisa in forma prezentata in Anexa nr. 3, din care rezulta intreruperea totala sau partiala a activitatii.
  2. GALBEN – pentru solicitantii care cer acordarea acestuia in baza declaratiei pe proprie raspundere emisa in forma prezentata in Anexa nr. 3, din care rezulta inregistrarea unei diminuari a incasarilor in luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor din perioada ianuarie – februarie 2020.

Certificatul albastru va permite detinatorului rambursarea indemnizatiilor de somaj tehnic precum si amanarea obligatiilor de plata a serviciilor de utilitati si a chiriei.

Certificatul galben va permite detinatorului rambursarea indemnizatiilor de somaj tehnic in limitele prevazute de OUG 30 (maxim 75% din salariul mediu brut pe economie pentru maxim 75% din salariati).

In vederea obtinerii Certificatului de urgenta, solicitantul depune urmatoarele documente:

  • Datele de identificare;
  • Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atesta ca toate informatiile și documentele care stau la baza cererii pentru obtinerea certificatului sunt conforme cu realitatea.

Documentele mentionate anterior se incarca pe platforma http://prevenire.gov.ro/ sub semnatura electronica a reprezentantului legal al operatorului economic sau a unui imputernicit al acestuia, detonator de semnatura electronica.

In situatia in care reprezentantul legal nu detine semnatura electronica, acesta poate semna olograf, urmand ca toate documentele incarcate (inclusiv declaratia pe propria raspundere) sa fie semnate electronic de catre imputernicitul desemnat.

In termen de 5 zile de la publicare Ministerul Economiei va asigura adaptarea si functionarea platformei electronice.

Daca aveti nelamuriri, va rugam sa ne contactati:

Carmen Cojocaru
Partner
carmen.cojocaru@kreston.ro
+40 727 333 336
Eduard Pavel
Partner
eduard.pavel@kreston.ro
+40 727 333 345

Share this post