Granturi pentru capital de lucru: 2.000-150.000 Euro

Granturi pentru capital de lucru: 2.000-150.000 Euro

Alocarea grantului pentru capital de lucru se realizează pe bază de cotă procentuală din cifra de afaceri, acesta fiind destinat IMM-urilor a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă sau redusă prin ordonanţe militare pe perioada stării de urgenţă şi/sau pe perioada stării de alertă.

Valoarea granturilor pentru capital de lucru se stabileşte astfel:
• pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 şi 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
• pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 13.501 şi 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabileşte în procent de 15% din cifra de afaceri şi nu poate depăşi suma de 150.000 euro.
• pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.
• pentru întreprinderilor legate care au depus mai multe cereri de finanţare pentru obţinerea grantului necesar capitalului de lucru, valoarea cumulată a grantului pentru capital de lucru care urmează a fi acordat nu poate depăşi 250.000 euro echivalent în lei la data plăţii grantului pentru capital de lucru. În situaţia în care un beneficiar de ajutor de stat cu statut de întreprindere legată nu se încadrează în categoria IMM-urilor şi a depus o singură cerere de finanţare, valoarea grantului pentru capital de lucru nu poate depăşi 150.000 de euro la data plăţii grantului.

! Beneficiarii granturilor trebuie sa asigure cofinanţarea la constituirea capitalului de lucru, în procent de minimum 15% din valoarea grantului solicitat.

Categorii de beneficiari:
• domeniul HORECA – restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară şi alte activităţi asimilate acesteia;
• servicii din domeniul transporturilor;
• agenţiilor de turism;
• editurilor/librăriilor/bibliotecilor, industriilor creative;
• organizărilor de evenimente;
• ONG-urilor cu activitate economică din domeniul învăţământ
! Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută în anexa nr. 2.

Criterii de calificare:
• au obţinut certificat de situaţii de urgenţă în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020
• au înregistrat profit operaţional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciţii financiare înainte de depunerea cererii de finanţare ;
• dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
• menţin sau, după caz, suplimentează numărul de salariaţi, faţă de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor, cu excepţia situaţiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/şi zilieri.

Nota:
In perioada 1 august-15 septembrie 2020, MEEMA eliberează certificate de situaţii de urgenţă.
Certificatul pentru situaţii de urgenţă se va emite in cazul in care operatorul economic a înregistrat diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020 sau întreruperea parţială sau totală a activităţii.

Tipuri de cheltuieli eligibile:
• cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri
• datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi;
• cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
• cheltuieli privind achiziţia de servicii necesare activităţii curente, cu excepţia serviciilor de consultanţă, studiilor şi altor categorii de servicii indirecte;
• cheltuieli privind echipamentele de protecţie medicală, inclusiv materiale de dezinfecţie pentru protecţia împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2;
• cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activităţii curente;
• cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii, tehnologii, dotări independente necesare reluării activităţii;
• plata datoriilor către bugetul statului

Verificarea asigurarii tipurilor de cheltuieli eligibile se face pe eşantion de 1% in scopul validarii justificarii sumei forfetare.

Share this post