Masuri adoptate de guvern pe perioada starii de alerta

Masuri adoptate de guvern pe perioada starii de alerta

Printre principalele prevederi aduse de ordonanta subliniem urmatoarele:

1. Prelungirea unor masuri de protectie sociala

• Acordarea indemnizatiilor prevazute de art. XI si art. XV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 (rambursarea de la buget a indemnizatiilor pentru somaj tehnic) se prelungeste si pentru perioada cuprinsa intre incetarea starii de urgenta si 31 mai 2020, cu posibilitatea continuarii acordarii indemnizatiilor dupa aceasta data doar in domeniile in care se vor mentine restrictiile;
• Indemnizatiile acordate nu sunt supuse executarii silite prin poprire pe durata acordarii lor, indiferent de bugetul din care se suporta;
• Perioada starii de urgenta si perioada starii de alerta in care contractele individuale de munca sunt suspendate pentru care angajatorii nu datoreaza contributia asiguratorie pentru munca constituie stagiu asimilat in sistemul asigurarilor pentru somaj;
• Valabilitatea contractelor colective de munca si a acordurilor colective se mentine pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea starii de urgenta;
• Pentru persoanele care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se afla in concediu si plata a indemnizatiei pentru crestere a copiilor (inclusiv cresterea copiilor cu handicap) se prelungeste acordarea drepturilor pana la data de 31 mai 2020.

2. Masuri privind activitatea Oficiului National al Registrului Comertului

• Pe o perioada de 6 luni de la data incetarii starii de urgenta declaratiile pe proprie raspundere care se anexeaza la cererea de inregistrare/alte cereri pot avea forma de inscris sub semnatura privata ori forma electronica si pot fi transmise la oficiul registrului comertului fara nicio alta formalitate, prin mijloace electronice sau prin servicii de posta si curier;
• Termenul de depunere a declaratiei privind beneficiarul real pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului se prelungeste pana la 1 noiembrie 2020.

3. Masuri in domeniul fiscal-bugetar

• Sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere livrarile catre asociatii si fundatii legal constituite, de medicamente, echipamente de protectie, alte dispozitive sau echipamente medicale si materiale sanitare care pot fi utilizate in prevenirea, limitarea, tratarea si combaterea COVID-19;
• Scutirea prevazuta anterior se aplica doar cu conditia ca bunurile achizitionate de asociatii/fundatii sa fie utilizate de acestea pentru combaterea COVID-19 sau sa fie donate altor entitati care le folosesc pentru combaterea COVID-19;
• pentru veniturile impozabile obtinute din Romania de rezidenti si nerezidenti din activitati desfasurate in domeniul organizarii de evenimente (e.g. culturale, artistice) impozitul se calculeaza, respectiv se retine in momentul platii venitului si se declara si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a avut loc evenimentul.

4. Masuri in domeniul economic

• Se prelungeste pana la data de 15 iunie 2020 termenul in care Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri poate elibera certificate de situatii de urgenta, la cerere, operatorilor economici a caror activitate este afectata;
• Certificatul pentru situatii de urgenta emis de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri constata, in baza declaratiei pe propria raspundere, ca operatorul economic a inregistrat diminuarea veniturilor sau a incasarilor de minim 25% in luna martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie si februarie 2020 sau intreruperea partiala sau totala a activitatii.

Share this post