Sprijin financiar in valoare de 2.500 lei pentru echipamente IT si alte masuri de sprijin

Sprijin financiar in valoare de 2.500 lei pentru echipamente IT si alte masuri de sprijin

SPRIJIN PENTRU SALARIATI IN CAZUL REDUCERII NORMEI DE MUNCA
Angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de munca al salariatilor cu cel putin 50% din durata prevazuta in contractul individual de munca, cu informarea si consultarea sindicatului, a reprezentantilor salariatilor sau a salariatilor. Reducerea timpului de munca poate fi de cel putin 5 zile lucratoare consecutive, angajatorul avand obligatia de stabilire a programului de munca pentru intreaga luna.

Pe perioada de aplicabilitate a masurii mentionate sunt interzise angajarea de personal pentru prestarea unor activitati identice sau similare cu cele prestate de catre salariatii al caror timp de munca a fost redus.

Pe durata reducerii timpului de munca, salariatii afectati de masura beneficiaza de a indemnizatie de 75% din diferenta dintre salariul de baza brut prevazut in contractul individual de munca si salariul de baza brut aferent orelor de munca efectiv prestate, in completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.

Indemnizatia astfel platita se va deconta de la asigurarilor pentru somaj daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii :
a) Masura afecteaza cel putin 10% din numarul de salariati ai unitatii
b) Cifra de afaceri in luna anterioara sau luna anterioara lunii anterioare s-a diminuat cu cel putin 10% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Angajatorii care si-au primit angajatii la munca (inclusiv telemunca) in afara programului stabilit primesc amenda de la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata, fara a depasi valoarea de 200.000 lei.

 

MASURI APLICABILE ZILIERILOR
Zilierilor cu activitate in anumite domenii, afectate de intreruperea sau restrangerea activitatii ca urmare a efectelor COVID 19 li se acorda de la bugetul de stat o suma reprezentand 35% din remuneratia cuvenita zilei de munca. Masura se aplica pentru o perioada de maxim 3 luni, la alegerea beneficiarului de lucrari, dar nu mai tarziu de 31.12.2020. Remuneratia se plateste de catre beneficiarii de lucrari si se deconteaza ulterior de la bugetul de stat.

 

SPRIJIN PENTRU SALARIATI PE PERIOADA DETERMINATA
Pentru angajatii care incheie contracte individuale de munca pe o perioada determinata de pana la 3 luni se asigura decontarea unei cote de 41,5% din salariu din bugetul pentru somaj, dar nu mai mult de 41,5% din castigul salarial mediu brut.

 

MASURI PENTRU ACTIVITATILE PROFESIONALE
Totodata, in cazul reducerii temporare a activitatii, profesionistii si persoanele care au incheiate conventii individuale de munca, beneficiaza la cerere in baza declaratiei pe proprie raspundere de o indemnizatie lunara de 41,5% din castigul salarial brut pe tara (41,5 % din 5.429 lei).
Durata de aplicare, procedura de plata si categoriile de profesionisti se stabilesc prin hotarare de Guvern.

 

SPRIJIN FINANCIAR DE 2.500 DE LEI PENTRU ANGAJATII IN TELEMUNCA
Angajatorii pot obtine un sprijin financiar in valoare de 2.500 lei pentru fiecare salariat aflat in telemunca, in scopul achizitionarii de pachete de bunuri si servicii tehnologice necesare desfasurarii activitatii in regim de telemunca. Sprijinul se acorda pentru angajatii care au lucrat pe perioada starii de urgenta cel putin 15 zile in regim de telemunca.
Modalitatea de acordare si categoriile de bunuri vor fi stabilite in 10 zile prin ordin al Ministrului Muncii.

Share this post