Asiguratii la sanatate in strainatate pot fi scutiti la plata CASS in tara

Asiguratii la sanatate in strainatate pot fi scutiti la plata CASS in tara

Ordinul nr. 3697/727/2016 pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si a modelului si continutului formularului 603 “Declaratie pe propria raspundere pentru exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate” a fost publicat in MO nr. 65/ 26.01.2017.

Persoanele care detin asigurari de sanatate in strainatate (UE sau statele cu care Romania are incheiate acorduri bilaterale de securitate sociala) pot fi exceptate de la plata CASS in Romania daca depun la autoritatile fiscale formularul 603.

Pe langa formularul 603 trebuie depuse anumite documente justificative (in copie si in original):

  • documentul portabil A1;
  • TR/R1 – formularul privind legislatia aplicabila;
  • PM/RO101 – certificat privind legislatia aplicabila,
  • MD/RO101 – certificat privind legislatia aplicabila etc.

CASS se datoreaza inclusiv pentru luna in cursul careia contribuabilul a indeplinit conditiile de scoatere din evidenta ca platitor de CASS.

Share this post