Modificari Cod de procedura fiscala – Solutie fiscala anticipata

Modificari Cod de procedura fiscala – Solutie fiscala anticipata

In Monitorul Oficial nr. 626/02.09.2011 a fost publicata Ordonanta nr. 29/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Principalele prevederi sunt urmatoarele:

Termenul pentru emiterea solutiei fiscale individuale anticipate este de pana la 3 luni (anterior termenul era de 45 zile).

S-au introdus detalii suplimentare cu privire la indreptarea erorilor materiale din actele administrative fiscale.

Se precizeaza definitia sediului secundar.

Data depunerii declaratiilor prin mijloace electronice de transmitere la distanta pe portalul e-Romania este data inregistrarii acestora pe portal, cu conditia validarii continutului declaratiilor.

Se stabilesc reguli privind reverificarea. Prin reverificare se intelege inspectia fiscala efectuata ca urmare a aparitiei unor date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuarii verificarilor, care influenteaza rezultatele acestora.

Organul fiscal emitent poate inscrie in certificatul de atestare fiscala sumele certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul solicitant le are de incasat de la autoritati contractante si in cazul in care creantele sunt mai mari decat datoriile catre stat se considera ca societatea nu are datorii si poate participa la licitatii.

Ordinea stingerii datoriilor se efectueaza astfel: toate obligatiile fiscale principale, in ordinea vechimii, si apoi obligatiile fiscale accesorii, in ordinea vechimii.

S-au modificat normele cu privire la asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor legate de taxe, impozite, drepturi si alte masuri in state membre ale UE.

In cazul persoanelor fizice, nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor de venit constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 500 lei.

Nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor recapitulative se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei.

Depunerea de declaratii recapitulative incorecte ori incomplete se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei.

S-a eliminat astfel sanctiunea de 2% din valoarea nedeclarata a achizitiei intracomunitare.

Share this post