Modificari fiscale OUG 115

Noi modificari ale cadrului legislativ fiscal au fost publicate in data de 15.12.2023, astfel:

Impozit pe profit

 • Reguli de deducere a sumelor platite salariatilor pentru educatia timpurie, in limita a 1.500 de lei pe luna/copil
 • Deductibilitatea cheltuielilor cu locuintele de serviciu se realizeaza la nivelul suprafetelor din Legea locuintei (elimina surplusul de 10% anterior prevazut)
 • limiteaza la 50% deducerea cheltuielilor de intretinere aferente unui sediu aflat in proprietatea nei persoane fizice care este folosita si in scop personal, mentinand si limita referitoare la procentul de utiliare in scop economic prevazut in Contract
 • limiteaza la 50% deducerea cheltuielilor de intretinere aferente unui sediu achizitionat in cladiri rezidentiale daca nu este utilizat exclusiv in scopul activitatii economice. Daca proprietatea este utilizata in scop personal de catre asociati, cheltuielile sunt integral nedeductbile si reprezinta cheltuieli efectuate in folosul acestora. Amortizarea va fi tratata similar
 • elimina bursele private din categoria facilitatilor specifice cheltuielilor similare cu sposorizarile/actele de mecenat. Bursele vor fi deduse totusi in limitele specifice sponsorizarilor dar nu mai mult de 1500 lei/bursa
 • se aborga prevederile referitoare la scaderea din impozit a sumelor platite pentru educatia timpurie (se vor considera deductibile limitat)
 • se aborga revederile referitoare la scaderea din impozit a sumelor platite pentru achizitionarea caselor de marcat
 • diminueaza la 30% (de la 50%) procentul de deducere a cheltuielilor cu provizionele pentru creante comerciale – limiteaza aplicarea deducerii la creantele rezultate din vanzari de bunuri/servicii
 • Pierderile fiscale se vor reporta 5 ani si doar in limita a 70%. Pierderile fiscale inregistrate pana in 2023 se vor recupera pe urmatorii 7 ani dar tot in limita a 70%
 • Costurile de indatorare se vor deduce in limita a 1 milion euro pe an, dar costurile indatorarii in relatia cu persoane afiliate, care nu finanteaza achizitia unor categorii de active sunt deductibile in limita unui plafon de 500 mii euro pe an

 

Microintreprinderi

 • Se limiteaza la unu numarul microintreprinderilor ce pot fi avea asociati comuni in procent mai mare de 25%
 • plafonul de 500 mii euro se verifica luand in calcul si veniturile intreprinderilor legate (cf. definitiei Legii 346/2004). Aceasta prevedere va limita si mai mult posiblitatea infintarii de microintreprinderi
 • se eliminta derogarea de la plafonul de 500 de mii pentru etitatile din domeniul HORECA
 • pentru aplicarea sistemului microintreprinderii in 2024, situatiile finaciare trebuie depuse pana la data de 31.03.2024 – probabil se refera doar la cele nedepuse la termen!
 • elimina toate deducerile din impozit, de exemplu sponsorizari, case de marcat etc.

 

Impozitul pe salarii

 • modifica scutirea de impozit pentru educatia timpurie, care oricum nu a fost aplicata, va fi inclusa in categoria scutirilor limitate cumulat la 33% din salariu
 • abroga scutirea de impozit pentru telemunca
 • limiteaza scutirea pentru abonamente pentru sport platite angajatilor la 100 E pe an

 

Impozitul pe venit – chirii

 • abroga prevederea cf careia veniturile aferente unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere sunt aimilate veniturilor din activitati independente
 • reintroduce deducerea unor cheltuieli forfetare deductible pentru veniturile din chirii – in procent de 20%
 • se aborga optiunea pentru determinarea veniturilor din chirii in sistem real
 • veniturile din chirii vor fi impozitate la sursa daca platitorul de venit este o entitate care are obligatia tinerii evidentelor contabile

 

TVA

 • Limiteaza la 50% dreptul de deducere a TVA aferenta achizitiei si cheltuielilor cu cladiri situate in spatii rezidentiale in cazul in care utilizarea nu este excusiva in scop economic

 

Plati in numerar

 • Plafonul pentru plati in numerar reprezentand avans spre decontare va fi de 5.000 de lei
 • operatiuni in numerar intre persoane juridice si persoane fizice reprezentand: c/val livrari sau prestari, dividende, cesiuni de creante sunt plafonate la 10.000 lei
 • operatiuni in numerar intre persoane juridice si persoane fizice reprezentand imprumuturi se realizeaza exclusiv fara numerar

 

E-Factura

 • Facturile simplificate sunt excluse de la obligatiile de raportare in sistemul E-Factura
 • Aplicarea amenzilor pentru neintroducerea facturilor in sistemul E-factura se amana pana la data de 01.07.2024

Share this post