Completari la Codul de Procedura Fiscala

Completari la Codul de Procedura Fiscala

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 693/23.09.2014 a fost publicat Ordinul nr. 2869/2014 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 127/2014 pentru aprobarea Instructiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a raspunderii solidare reglementate de dispozitiile art. 27 si 28 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Art. 27 si art. 28 din Codul de procedura fiscala reglementeaza angajarea raspunderii in solidar a tuturor persoanelor care, cu rea-credinta, au determinat nedeclararea sau neachitarea obligatiilor fiscale la scadenta.

Printre persoanele care au condus cu rea-credinta la insolvabilitatea societatii si care raspund solidar pentru obligatiile de plata restante ale debitorului declarat insolvabil enumeram: administratori, asociati, actionari, directori.

Aplicarea procedurii de angajare a raspunderii solidare se face efectiv prin emiterea deciziei de angajare a raspunderii solidare.

Impotriva deciziei de angajare a raspunderii solidare, se poate formula contestatie in termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.
Contestatia se depune la organul fiscal caruia ii revine competenta de administrare a debitorului principal (societatea aflata in insoloventa).

Solutionarea contestatiei se va face prin decizia Comisiei de solutionare care este comunicata contestatarului.

In legatura cu stingerea creantelor fiscale, sumele recuperate de la codebitori vor stinge obligatiile fiscale ale debitorului principal pentru recuperarea carora s-a atras raspunderea solidara.

In situatia in care s-a atras raspunderea solidara inaintea radierii debitorului principal, codebitorii raman obligati la plata creantelor fiscale, iar in cazul nestingerii acestor obligatii in termenul legal se vor lua si/sau continua masurile de executare silita.

Share this post