Norme de aplicare pentru impozitul specific

Norme de aplicare pentru impozitul specific

In Monitorul Oficial nr. 266/14.04.2017 a fost publicat Ordinul comun nr. 264/464/2017 al ministrului turismului si al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati.

Persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit, care au inscrisa ca activitate principala sau secundara una dintre activitatile corespunzatoare Codurilor CAEN prevazute de Legea 170/20106, dar nu desfasoara efectiv activitate in domeniile respective nu sunt obligate la plata impozitului specific.

Microintreprinderile care aplica titlul III “Impozitul pe veniturile microintreprinderilor” din Codul fiscal, la 1 ianuarie 2017, nu aplica impozitul specific.

Indeplinirea conditiilor se verifica la data intrarii in vigoare a legii, la inceputul fiecarui an fiscal, pe baza situatiei existente la data de 31 decembrie a anului precedent. Comunicarea catre organul fiscal teritorial se efectueaza pana la data de 31 martie 2017 inclusiv a anului urmator.

Ordinul defineste complexul hotelier ca fiind format din cladiri si terenuri care includ in acelasi edificiu ori edificii legate fizic sau functional structuri de primire turistice cu diverse functiuni.

 

Ordinul cuprinde o serie de exemple pentru aplicarea impozitului specific, printre care mentionam:

  • contribuabilii care obtin venituri din exploatarea mai multor unitati, determina impozitul specific anual prin insumarea impozitului specific aferent fiecarei unitati, calculat conform formulei stabilite in anexa corespunzatoare Codului CAEN.
  • contribuabilii care desfasoara mai multe activitati cu codurile CAEN prevazute de Legea 170/2016, cu exceptia celor care desfasoara activitati prin intermediul unui complex hotelier, determina impozitul specific prin insumarea impozitului pentru fiecare activitate desfasurata.
  • contribuabilii care desfasoara activitati prin intermediul unui complex hotelier determina impozitul specific potrivit formulei: Impozit specific anual/unitate = k * nr. locuri de cazare, unde k este impozitul specific standard – lei/loc cazare/an.
  • in cazul in care, in cadrul complexului hotelier, suma locurilor unitatilor de alimentatie publica depaseste numarul locurilor de cazare, pentru locurile ce depasesc numarul locurilor de cazare se plateste impozitul specific conform anexei nr. 1 sau 2 la Legea 170/2016.

 

Contribuabilii platitori de impozit pe profit care au inregistrat pierdere fiscala si care aplica sistemul de impozit specific recupereaza pierderea fiscala cand revin la sistemul de impozit pe profit in limita celor 7 ani consecutivi inregistrarii pierderii.

Contribuabilii care realizeaza venituri si din alte activitati în afara celor corespunzatoare codurilor CAEN prevazute de Legea nr. 170 sunt obligati sa determine si sa plateasca concomitent:

  • impozitul specific pentru veniturile din activitatile corespunzatoare codurilor CAEN;
  • impozitul pe profit, conform Codului Fiscal.

Pentru aceste alte activitati contribuabilii trebuie sa organizeze si sa conduca evidenta contabila potrivit reglementarilor contabile pentru stabilirea veniturilor si cheltuielilor corespunzatoare activitatilor vizate.

Pentru stabilirea cheltuielilor comune care vor fi luate în calcul la determinarea rezultatului fiscal se utilizeaza o metoda rationala de alocare, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, sau prin repartizarea proportional cu ponderea veniturilor obtinute din activitatile vizate în veniturile totale realizate de contribuabil.

Share this post