Ordonantele care modifica Codul fiscal si Codul de procedura fiscala

modificari codul fiscal 2021

Ordonantele care modifica Codul fiscal si Codul de procedura fiscala

Printre principalele modificari aduse Codului Fiscal, subliniem urmatoarele:

 • Inceperea perioadei impozabile in cazul persoanelor juridice straine rezidente in Romania are loc odata cu momentul inregistrarii la organul fiscal al locului conducerii efective in Romania;
 • Clarificari privind regimul de impozitare al dividendelor primite de persoane juridice din state membre UE prin transpunerea Directivei 2011/96/UE. Clarificarile sunt aplicabile si celor care platesc, in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru, alte forme de impozit alternative la impozitul pe profit din categoria celor prevazute in ordonanta;
 • Majorarea procentului privind ajustarile fiscale pentru deprecierea creantelor de la 30% la 50%;
 • Impozitul aferent dividendelor distribuite, dar neplatite in anul distribuirii, se va plati pana la data de 25 ianuarie a anului urmator distribuirii, inclusiv pentru dividendele distribuite in avans;
 • Prelungirea aplicarii facilitatii privind nivelul capitalurilor propirii;
 • Clarificarea privind posibiliatea angajatorului rezident de a calcula, retine si plati contributiile in cazul persoanelor fizice care obtin venituri reprezentand avantaje in bani si/sau in natura de la terti nerezidenti;
 • Simplificarea modului de calcul al impozitului pe cladiri, in cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, fiind eliminata conditia actuala cu privire la deducerea cheltuielilor cu utilitatile (suprafata folosita in scop nerezidential, va fi indicata prin declaratie pe propria raspundere).

 

Printre principalele modificari aduse Codului de Procedura Fiscala, subliniem urmatoarele:

 • Introducerea in legislatia nationala a standardului de raportare SAF-T;
 • Aprobarea prevederilor legale pentru a realiza comunicarea dintre ANAF si alte autoritati exclusiv prin mijloace electronice;
 • Obligativitatea inrolarii in spatiu privat virtual (SPV) a persoanelor fizice care au obligatia depunerii declaratiei unice incepand cu luna martie 2022;
 • Corectarea declaratiilor fiscale daca printr-o hotarare judecatoreasca definitiva sunt dispuse masuri care implica si modificari de impuneri aferente unor creante fiscale si perioade pentru care s-a anulat rezerva verificarii ulterioare;
 • Posibilitatea refacerii inspectiei fiscale de catre aceeasi echipa de inspectie care a incheiat actul desfiintat;
 • Viramentele efectuate eronat se vor corecta cu pastrarea datei platii si, in functie de data platii, se va pastra beneficiul acordat de legiuitor de plata a 50% din minimum legal al amenzii;
 • Extinderea procedurii de rambursare a TVA cu control ulterior la toti contribuabilii, cu unele exceptii stabilite prin lege;
 • Extinderea amnistiei fiscale pentru noi categorii de datornici;
 • In cadrul cailor administrative si judiciare de atac, organul fiscal are obligatia punerii la dispozitie a unei copii sau a unui link care sa asigure accesul la varianta electronica a fisierului standard de control fiscal;
 • Clarificari privind situatiile in care persoanele impozabile prezinta un risc de rambursare necuvenita a TVA;
 • Procedura de executare silita nu incepe pentru sumele care fac obiectul esalonarii la plata a impozitului calculat de la data comunicarii deciziei de esalonare la plata;
 • Acordarea unui termen de gratie de 15 zile pentru plata obligatiilor fiscale in situatia ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care a fost respinsa contestatia contribuabilului. Scrisorile de garantie sau politele de asigurare de garantie depuse se exectua dupa acest termen pentru ca debitorul sa poata plati de bunavoie (executarea scrisorii de garantie de catre autoritati presupune costuri pentru debitor).

Share this post