S-au stabilit criteriile pentru evaluarea riscului fiscal pentru inregistrarea / anularea inregistrarii in scopuri de TVA

S-au stabilit criteriile pentru evaluarea riscului fiscal pentru inregistrarea / anularea inregistrarii in scopuri de TVA

In Monitorul Oficial nr. 780/03.10.2017 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal in cazul inregistrarii si anularii inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata.

Ordinul se aplica incepand cu luna octombrie 2017.

Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal in cazul persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA sunt in numar de 15.  Pentru fiecare solicitare de inregistrare se acorda 100 de puncte, iar punctajul final care determina nivelul riscului fiscal se calculeaza prin insumarea punctajelor aferente fiecarui criteriu de risc (sume negative) la care se adauga cele 100 de puncte.

Persoana impozabila prezinta risc fiscal ridicat daca punctajul obtinut este mai mic de 51 de puncte.

Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal in cazul persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA sunt:

 

  1. Sediul social al persoanei impozabile analizate este stabilit la sediul profesional al avocatului si este utilizat in cadrul unui contract de asistenta juridica, iar persoana impozabila analizata nu detine sediu/sedii secundare.

sau

Sediul este stabilit la sediul unei persoane fizice ce desfasoara o activitate independenta, si este utilizat in baza unui contract cu durata mai mica de 1 an.

2. Cel putin un asociat/actionar/ administrator al entitatii analizate a detinut o participatie mai mare de 25% la o societate aflata in procedura insolventei sau falimentului in ultimii 5 ani fiscali incheiati si entitatea analizata inregistreaza obligatii fiscale principale restante.

3. Cel putin un asociat/actionar/administrator al persoanei impozabile analizate detine calitatea de asociat/actionar/ administrator la cel putin o persoana impozabila declarata inactiva fiscal in ultimii 5 ani fiscali incheiati, fara a fi reactivate

4. Cel putin un asociat / administrator ai persoanei impozabile analizate detine calitatea de asociat / administrator la cel putin doua persoane impozabile la care a expirat termenul legal de inactivitate temporara inscrisa la registrul comertului fara ca acestea sa fie reactivate.

5. Cel putin un asociat / administrator ai entitatii analizate detine sau a detinut calitatea de asociat/actionar/administrator la cel putin o persoana impozabila la care a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA in ultimii 5 ani fiscali incheiati.

6. Entitatile la care asociatii si/sau administratorii societatii ce solicita inregistrarea in scopuri de TVA au avut aceeasi calitate de asociat/administrator, iar respectivele entitati inregistreaza obligatii fiscale principale restante mai mari sau egale cu 50.000 lei.

Sau

Asociatii/administratori au detinut persoane impozabile ce au inregistrat in ultimii 5 ani fiscali incheiati obligatii fiscale restante mai mari de 50.000 lei.

7. Asociatii si/sau administratorii societatii inregistreaza in cazierul fiscal contraventii si infractiuni prevazute in legislatia cazierului fiscal.

8. Administratorii persoanei impozabile analizate nu au obtinut venituri in ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii.

9. Cel putin unul dintre administratorii persoanei impozabile analizate este cetatean strain care nu detine rezidenta fiscala in România si capitalul social al persoanei impozabile analizate este sub 45.000 lei.

10. Societatea nu detine un cont bancar.

11. Persoana impozabila analizata nu desfasoara activitati economice in spatiul destinat sediului social si/sau sediilor secundare si nici in afara acestora.

12. Societatea analizata desfasoara exclusiv activitati economice la terti si nu la sediul social / sediile secundare.

13. Societatea nu are desemnat pentru conducerea departamentului financiar-contabil un economist sau persoana membra CECCAR.

14. Persoana impozabila analizata nu are incheiate contracte individuale de munca.

 

Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal in cazul anularii inregistrarii in scopuri de TVA sunt in numar de 5 si sunt legate de sediu, numarul de salariati este mai mic de un salariat, serviciile contabile, rezidenta fiscala, neconcordante semnificative intre informatiile inscrise in declaratiile fiscale proprii in relatia cu partenerii sai.

Share this post