Modificari legislative

Modificari legislative

Noi prevederi privind riscul fiscal al societatilor

ANAF a reglementat subcriteriile de risc fiscal in functie de care se vor administra contribuabilii in viitor. Prin Ordinul 2017/2022 ANAF detaliaza criteriile generale de risc specificate in Codul de procedura fiscala.

Printre principalele criterii se mentioneaza:

  • nedepunerea declaratiilor fiscale (si neachitarea obligatiilor fiscale);
  • depunerea cu intarziere a declaratiilor fiscale (si plata cu intarziere a obligatiilor fiscale);
  • depunerea eronata a declaratiilor fiscale;
  • declararea incorecta a cotei si cuantumului impozitelor, taxelor si contributiilor.

Avand in vedere noile reglementari, creste importanta intocmirii corecte si a depunerii la termen a declaratiilor fiscale.

 

Modificarea pragurilor valorice pentru declararea Intrastat

Prin Ordinul INS 1493/2022 au fost majorate pragurile valorice Intrastat in functie de care intervine obligatia companiilor de a depune o declaratie lunara statistica.

Noile praguri valorice Intrastat vor fi luate in calcul incepand cu luna ianuarie 2023. Pragurile valorice Intrastat valabile incepand cu anul viitor, pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intracomunitar cu bunuri, vor fi de 1.000.000 lei, atat pentru expedieri, cat si pentru introduceri.

Declaratia intrastat se depune pana la data de 15 a lunii urmatoare celei de raportare.

 

Legea privind dotarile minime necesare la locuinte pentru aplicarea cotei reduse de TVA

A fost publicata Legea 301/2022 prin care sunt prevazute dotarile minime necesare pentru a considera ca o casa/un apartament este locuibila/locuibil ca atare in momentul predarii catre client.

Regelementarea privind caracterul locuibil este o conditie esentiala ce permite aplicarea cotei reduse de TVA (5%) la achizitia de locuinte. Noua Lege aduce clarificari privind sintagma “locuibil ca atare”, conditiile ce trebuie indeplinite fiind:

  • detinatorii acestora au acces liber individual la spatiul locuibil, fara tulburarea posesiei si a folosintei exclusive a spatiului detinut de catre o alta persoana sau familie;
  • locuintele au acces la energie electrica si apa potabila, evacuarea controlata a apelor uzate si a reziduurilor menajere;
  • locuintele sunt formate cel putin dintr-un spatiu pentru odihna, un spatiu pentru pregatirea hranei si un grup sanitar, indiferent care sunt dotarile existente si gradul de finisare la data livrarii.

Noile prevederi au scopul de a evita aplicarea eronata a cotei standard de TVA.

Share this post