Modificari OMFP 3055/2009 – Reglementari contabile

Modificari OMFP 3055/2009 – Reglementari contabile

In Monitorul Oficial nr. 882/29.12.2010 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.869/2010 pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile.

Principalele modificari/precizari aduse sunt urmatoarele:

1. Reducerile comerciale primite ulterior facturarii, indiferent de perioada la care se refera, se evidentiaza distinct in contabilitate in contul 609, respectiv contul 709 si in cazul reducerilor comerciale legate de prestarile de servicii.

2. La finele fiecarei luni se evalueaza si urmatoarele elemente:
– creantele, respectiv datoriile, reflectate in conturile 481 “Decontari intre unitate si subunitati” si 482 “Decontari intre subunitati” de subunitatile din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate;
– avansurile acordate pentru imobilizari corporale si necorporale;
– avansurile acordate pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor, respectiv primite pentru livrari de bunuri si prestari de servicii (contul 409, respectiv contul 419);
– depozitele bancare constituite in valuta (conturile 267 si 508).

3. In cazul in care marfurile returnate se refera la o vanzare efectuata in exercitiul financiar precedent, corectia se inregistreaza la data bilantului in contul 418, respectiv contul 408.

4. In planul de conturi general s-au introdus doua conturi noi: 1095 “Actiuni proprii reprezentand titluri detinute de societatea absorbita la societatea absorbanta” (A) si contul 2677 “Obligatiuni achizitionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terti” (A).

In cazul fuziunii prin absorbtie, valoarea actiunilor detinute de societatea absorbita in capitalul societatii absorbante se evidentiaza de societatea absorbanta in contul 1095, cu ocazia preluarii elementelor de bilant ale societatii absorbite.

5. Entitatile care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot inregistra in contabilitate operatiunile economico-financiare la alte perioade decat lunar, dar nu mai tarziu de data pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit, respectiv data situatiilor financiare anuale sau a raportarilor contabile stabilite potrivit legii. In mod similar, inregistrarea in Registrul-jurnal si Cartea mare se efectueaza pentru aceeasi perioada.

6. Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, entitatile care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro nu mai depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile in cursul exercitiului financiar. Pentru determinarea plafonului cifrei de afaceri se utilizeaza cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent.

Share this post