OUG 80/2014 pentru Modificarea Codului Fiscal

OUG 80/2014 pentru Modificarea Codului Fiscal

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 906/12.12.2014 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 80/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si a altor acte normative

Principalele modificari sunt:

Se stabileste data de 22 decembrie 2014 ca fiind ultima zi de depunere a declaratiilor fiscale pentru obligatiile aferente lunii noiembrie 2014 si respectiv termenul de plata al acestora.

Impozit pe venit

Contribuabilii (persoanele fizice ce desfasoara activitati independente, profesii libere) pentru care determinarea venitului anual se efectueaza in sistem real au obligatia sa completeze Registrul de evidenta fiscala, in vederea stabilirii venitului net anual. Modelul si continutul Registrului de evidenta fiscala vor fi aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.
Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit au obligatia sa completeze numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidenta fiscala si nu au obligatii privind evidenta contabila.

TVA

De la data de 01 ianuarie 2015 intra in vigoare noile prevederi privind modul de determinare a locului prestarii de servicii pentru serviciile furnizate pe cale electronica, serviciile de telecomunicatii si televiziune.

Astfel, societatile care furnizeaza servicii pe cale electronica catre consumatori finali vor colecta TVA din Statul Membru in care este stabilit beneficiarul, acesta fiind locul prestarii de servicii.

Persoana impozabila trebuie sa achite suma totala a TVA datorate in statele membre de consum intr-un cont special, in euro, indicat de organul fiscal competent, pana la data la care are obligatia depunerii declaratiei speciale de TVA.

Din sumele transferate fiecarui stat membru de consum autoritatile romane retin ca venit al bugetului de stat un procent de 30% in perioada 1 ianuarie 2015-31 decembrie 2016 si, respectiv, un procent de 15% in perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2018.

Se stabilesc criterii pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA. Nu vor fi inregistrati in scopuri de TVA, contribuabilii ce nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica.

Se va anula inregistrarea in scopuri de TVA a societatilor pe actiuni si in comandita pe actiuni, atunci cand administratorii sau persoana impozabila insasi au inscrise infractiuni in cazierul fiscal.

Pentru societatile cu raspundere limitata, anularea inregistrarii in scopuri de TVA se va face atat in cazul in care administratorii, dar si asociatii majoritari au inscrise infractiuni in cazierul fiscal.

Se reformuleaza notiunea de comerciant persoana impozabila pentru aplicarea masurii de taxare inversa aferenta livrarilor de energie electrica.

Accize

Incepand cu 1 ianuarie 2015 nivelul accizelor va fi exprimat in lei pe unitatea de masura utilizand nivelul in lei practicat in anul 2014.

Incepand cu anul 2016, nivelul astfel obtinut se actualizeaza anual cu cresterea preturilor de consum, din ultimele 12 luni, calculata in luna septembrie a anului anterior celui de aplicare, comunicata oficial de Institutul National de Statistica pana la data de 15 octombrie.

Se proroga pana la data de 31 decembrie 2015, termenul pana la care va fi aplicata legislatia aflata acum in vigoare pentru taxarea resurselor de petrol si gaze.

Share this post