Legea privind plata defalcata a TVA se aplica de la 1 ianuarie 2018 pentru societatile cu datorii la TVA si cele in insolventa

Legea privind plata defalcata a TVA se aplica de la 1 ianuarie 2018 pentru societatile cu datorii la TVA si cele in insolventa

In Monitorul Oficial nr. 1036/28.12.2017 a fost publicata Legea nr. 275/2017 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA.

Au obligatia sa aplice sistemul platii defalcate a TVA societatile care:

  • la data de 31 decembrie 2017 au obligatii fiscale restante la plata TVA, mai mari de 15.000 de lei in cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei in cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, daca aceste obligatii nu sunt achitate pana la data de 31 ianuarie 2018;
  • incepand cu data de 1 ianuarie 2018 inregistreaza datorii restante la plata, neachitate in termen de 60 de zile lucratoare de la scadenta, mai mari de 15.000 de lei, 10.000 de lei, 5.000 de lei in functie de categoria de contribuabil.
  • se afla sub incidenta legislatiei insolventei.

Societatile care au inregistrat intarzieri la plata taxei sau care au fost in insolventa, pot renunta la aplicarea sistemului split TVA dupa o perioada de minimum 6 luni de la data in care nu se mai afla in situatia respectiva, prin depunerea unei notificari in acest scop la organul fiscal competent.

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, cu exceptia institutiilor publice, au obligatia sa plateasca contravaloarea TVA aferente achizitiilor de bunuri si servicii intr-un cont de TVA al furnizorului/prestatorului care aplica mecanismul platii defalcate a TVA.

Sunt exceptate situatiile in care: plata nu se efectueaza direct de beneficiar catre furnizor/prestator, plata se efectueaza in natura sau prin compensare, precum si in cazul finantarii acordate de institutiile de credit si institutiile financiare nebancare prin preluarea creantelor.

Societatile care vor aplica sistemul split TVA au obligatia ca in 30 de zile, in loc de sapte cum era prevazut anterior, sa vireze suma de TVA din contul curent, in contul propriu de TVA.

Societatile care platesc eronat vor fi penalizate cu 0,06% pe zi din din suma platita eronat incepand cu ziua efectuarii platii eronate pana la data corectarii acesteia prin plata in/din contul de TVA.

Share this post