Reglementari contabile – sistemul simplificat

Reglementari contabile – sistemul simplificat

[:ro]In Monitorul Oficial nr. 522/25.07.2011 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate.
Principalele prevederi sunt urmatoarele:
Pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate persoanele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro. Ambele conditii trebuie indeplinite cumulativ.
Persoanelor nou-infiintate pot opta in primul exercitiu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Ordinului 3.055/2009.
Persoanele care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate utilizeaza planul de conturi simplificat si tratamentele contabile prevazute de reglementarile contabile simplificate.
Situatiile financiare anuale simplificate se compun din bilant si cont de profit si pierdere simplificate.
Situatiile financiare anuale simplificate trebuie insotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii persoanei pentru intocmirea acestora in conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate.
Prevederile Ordinului se aplica incepand cu situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2011.[:en]http://www.bgconta.ro/legislatie/Info17_2011.pdf[:]

Share this post