Codul de procedura fiscala – procedura emiterii si comunicarii unor acte administrative

Codul de procedura fiscala – procedura emiterii si comunicarii unor acte administrative

[:ro]In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 573/ 12.08.2010 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita.
1. Procedura privind emiterea si comunicarea deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale accesorii sub o anumita limita
Potrivit dispozitiilor legale, deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii se emit, trimestrial, pentru toti debitorii, cu exceptia celor care inregistreaza obligatii fiscale care fac obiectul inlesnirilor la plata. De asemenea, deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii reprezentand penalitati de intarziere se emit o singura data, trimestrial, pentru obligatiile fiscale principale care au implinit 90 de zile de la scadenta, cu exceptia situatiei in care acestea au fost stinse partial sau total.
Prin exceptie de la aceste prevederi, in cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale accesorii (majorari de intarziere/dobanzi si penalitati de intarziere) nu depaseste o anumita limita, emiterea deciziilor referitoare la obligatiile de plata accesorii se realizeaza astfel:
Emiterea deciziei utilizand aplicatiile informatice, dupa 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost inregistrate obligatii fiscale principale restante, pentru urmatoarele categorii de obligatii fiscale accesorii:
– pentru obligatiile fiscale accesorii ale debitorilor (mari contribuabili) care nu depasesc 1.500 lei;
– pentru obligatiile fiscale accesorii ale debitorilor (contribuabili mijlocii) care nu depasesc 1.000 lei;
– pentru obligatiile fiscale accesorii ale celorlalte categorii de debitori care nu depasesc 500 lei;
– pentru obligatiile fiscale accesorii ale contribuabililor persoane fizice care nu depasesc 100 lei.
In situatia in care la implinirea termenului de 180 de zile prevazut anterior se constata ca exista obligatii fiscale principale restante in aceasta perioada, care nu au depasit 90 de zile de la scadenta, pentru acestea nu se vor emite decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii reprezentand penalitati de intarziere, cu exceptia situatiei in care acestea au fost stinse partial sau total, dupa caz.
2. Procedura privind emiterea si comunicarea somatiei si a titlului executoriu pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita
Emiterea somatiei si titlului executoriu utilizand aplicatiile informatice, dupa 180 de zile de la ultima emitere sau de la data la care au fost inregistrate obligatii fiscale restante, pentru urmatoarele categorii de obligatii fiscale neachitate:
– pentru obligatiile fiscale neachitate ale ale debitorilor (mari contribuabili) care nu depasesc 1.500 lei;
– pentru obligatiile fiscale neachitate ale debitorului debitorilor (contribuabili mijlocii) care nu depasesc 1.000 lei;
– pentru obligatiile fiscale neachitate ale celorlalte categorii de debitori care nu depasesc 500 lei;
– pentru obligatiile fiscale neachitate ale contribuabililor persoane fizice care nu depasesc 100 lei.
Prin exceptie de la prevederile mentionate, somatia si titlul executoriu se emit si se comunica debitorului ori de cate ori se constata pericolul prescrierii dreptului de a cere executarea silita.[:en]http://www.bgconta.ro/legislatie/Info16_2010_en.pdf[:]

Share this post