Schimbare perioada fiscala TVA

Schimbare perioada fiscala TVA

Pana la data de 15.01.2018, formularul 700, “Declaratie pentru inregistrarea / modificarea in mediu electronic a categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal”:

• se va depune de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care in cursul anului 2018 au utilizat ca perioada fiscala “trimestrul calendaristic” si au realizat la sfarsitul anului 2018 o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si / sau scutite cu drept de deducere si / sau neimpozabile in Romania conform art. 275 si 278, dar care dau drept de deducere conform art. 297 alin (4) lit b) sau, dupa caz recalculata in baza activitatii corespunzatoare unui an calendaristic intreg, care a depasit plafonul de 100.000 euro vor utiliza in anul 2019 ca perioada fiscala “luna calendaristica“.

• se va depune de catre persoanele impozabile inregistrare in scopuri de TVA conform art. 316 care in cursul anului 2018 au utilizat ca perioada fiscala “luna calendaristica” si au realizat la sfarsitul anului 2018 o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si / sau scutite cu drept de deducere si / sau neimpozabile in Romania conform art. 275 si art. 278 dar care dau drept de deducere conform art. 297 alin 4 lit b sau dupa caz, recalculata in baza activitatii corespunzatoare unui an calendaristic intreg care nu a depasit plafonul de 100.000 euro vor utiliza in perioada fiscala in sensul TVA in anul 2019 “trimestru calendaristic

Mentionam ca modificarea perioadei fiscale se poate face si prin depunerea Declaratiei 010 la ghiseele ANAF.

Pana la data de 25.01.2019 vor depune formularul 094 “Declaratie privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent”, persoanele impozabile care:

• au realizat in anul calendaristic precedent o cifra de afaceri din operatiuni taxabile / si / sau scutite cu drept de deducere / si sau neimpozabile in Romania conform art. 275 si art. 278 dar care dau drept de deducere conform art 297 al 4, lit n, sau dupa caz, recalculata in baza activitatii corespunzatoare unui an calendaristic intreg, care nu a depasit plafonul de 100.000 euro si nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul 2018 vor utiliza ca perioada fiscala in sensul TVA in anul 2019 “trimestru calendaristic“.

Share this post