Facilitati fiscale in domeniul constructiilor

Facilitati fiscale in domeniul constructiilor

[:ro]Ordonanta aduce modificari atat in ceea ce priveste perioada in care trebuie oferit salariul minim brut de 3.000 lei (fara a include sporurile, indemnizatiile si alte adaosuri) in domeniul constructiilor cat si largirea domeniilor care aplica prevederile ordonantei:
• fabricarea cimentului (cod CAEN 2351);
• fabricarea varului și ipsosului (cod CAEN 2352);
• fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a. (cod CAEN 2399).
In prezent, taxele salariale reduse pentru domeniul constructiilor se aplică pentru urmatoarele activitati:
• activitatea de construcții definită la codul CAEN 41.42.43 – secțiunea F – Construcții;
• domeniile de producere a materialelor de construcții, definite de următoarele coduri CAEN:
2312 – Prelucrarea și fasonarea sticlei plate;
2331 – Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică;
2332 – Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din argilă arsă;
2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții;
2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;
2363 – Fabricarea betonului;
2364 – Fabricarea mortarului;
2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
2370 – Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;
2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;
1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;
2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal;
2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
0811 – Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei;
0812 – Extracția pietrișului și nisipului;
711 – Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică.
Reamintim faptul ca, potrivit Ordonantei, in perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028, angajatii de la societatile incadrate in domeniile specificate pot beneficia de scutire de la plata impozitului pe venit, de 10%, de la plata contributiei la sanatate (CASS), de 10% si de scaderea contributiei la pensii (CAS) de la 25% la 21,25%.
In acelasi timp, angajatorul va plati o contributie asiguratorie pentru munca redusa, aceasta fiind la nivelul de 0,337% din salariul brut.
Salariul minim brut pentru aplicarea facilitatilor este 3.000 de lei pentru o norma intreaga, de 8 ore, astfel incat conditia se considera indeplinita si in cazul in care un salariat are un contract de munca cu timp partial, salariul minim stabilindu-se proportional. De exemplu, pentru o norma de lucru de 4 ore pe zi, conditia se considera indeplinita daca salariul brut lunar este cel putin 1.500 lei.[:en]The Ordinance amends both the minimum gross salary of RON 3,000 (without including bonuses, allowances and other additions) in the field of construction and the extension of the fields applying the provisions of the ordinance:
• cement manufacture (CAEN code 2351);
• manufacture of lime and plaster (CAEN code 2352);
• Manufacture of other non-metallic mineral products n.c.a. (CAEN code 2399).
At the moment, reduced salary taxes for the construction industry apply to the following activities:
• construction activity defined by CAEN code 41.42.43 – section F – Constructions;
• the fields of production of building materials, defined by the following NACE codes:
2312 – Flat glass processing and shaping;
2331 – Manufacture of ceramic tiles and slabs;
2332 – Manufacture of bricks, roof tiles and other construction products of burnt clay;
2361 – Manufacture of concrete products for construction;
2362 – Manufacture of plaster products for construction;
2363 – Manufacture of concrete;
2364 – Manufacture of mortar;
2369 – Manufacture of other articles of concrete, cement and plaster;
2370 – Cutting, shaping and finishing of stone;
2223 – Manufacture of articles of plastics for construction purposes;
1623 – Manufacture of other carpentry and joinery for construction;
2512 – Manufacture of metal doors and windows;
2511 – Manufacture of metal structures and parts of metal structures;
0811 – Extraction of ornamental and building stone, extraction of limestone, gypsum, chalk and slate;
0812 – Extraction of gravel and sand;
711 – Architectural, engineering and technical consultancy services.
We emphasize, according to the Ordinance, from January 1, 2019 to December 31, 2028, employees from companies in the specified areas may benefit from income tax exemption of 10% from the payment of the health fund contribution (CASS) of 10% and to lower Pension Contribution (CAS) from 25% to 21.25%.
At the same time, the employer will pay an insurance contribution for reduced work, this being at the level of 0.337% of the gross salary.
The gross minimum wage for the application of the facilities is RON 3,000 for a full 8-hours working day, so the condition is considered to be fulfilled also if an employee has a part-time contract, the minimum wage being established proportionally. For example, for a 4-hours working day, the condition is considered to be met if the gross monthly salary is at least RON 1,500.[:]

Share this post