OUG 8/2015 – abroga prevederile referitoare la impozitarea bacsisului

OUG 8/2015 – abroga prevederile referitoare la impozitarea bacsisului

[:ro]In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 495/06.07.2015 a fost publicata Legea nr. 186/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Legea abroga impozitarea bacsisului, precum si obligatia de inregistrare a acestuia pe un bon fiscal separat.
Se abroga obligatia de inregistrare a banilor personali detinuti de angajati in Registrul de bani personali.
Se abroga, de asemenea, obligatia angajatilor de a prezenta autoritatilor fiscale de control, la solicitarea acestora, sumele de bani aflate asupra lor.
Sunt abrogate urmatoarele contraventii:
– contraventia pentru neemiterea bonului fiscal pentru valoarea bacsisurilor;
– contraventia pentru neintocmirea Registrului de bani personali si pentru neinregistrarea banilor personali detinuti de angajati in Registru;
– contraventia pentru nerespectarea de catre angajati a obligatiei de a prezenta organelor de control a sumelor de bani aflate asupra lor.
Se abroga prevederea pentru nerestituirea amenzii aplicata de autoritatile fiscale pentru suma care nu este justificata cu documente, cand instanta de judecata a anulat procesul-verbal de constatare a contraventiei.
Legea intra in vigoare la data de 9 iulie 2015.[:en]Law no 186/2015 for approving Emergency Government Ordinance no 8/2015 for amending certain normative acts, was published into Official Gazette no 495/06.07.2015
The law repeals the taxation of tip, as well as the obligation to register the tip on a separate tax receipt.
The obligation to register personal money owned by employees in Personal Cash Register it is repealed.
The obligation of employees to provide to fiscal control authorities, at their request, the cash owned by them, it is repealed.
The following contraventions were repealed:
– for non-issue of tax receipt for the value of tips;
– for failure to prepare Personal Cash Register and for non-registering of employees personal money into the Register;
– for failure by employees of the obligation to provide the control tax authorities with the money found on them.
The provision for failure to return the fine imposed by tax authorities for cash amount not justified with documents, it is repealed when the court cancels the tax contravention imposed.
The Law shall enter into force on 9 July 2015.[:]

Share this post