Modificari Codul de procedura fiscala – dobanzi si penalitati de intarziere

Modificari Codul de procedura fiscala – dobanzi si penalitati de intarziere

In Monitorul Oficial nr. 278/28.04.2010 a fost publicata Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea Codului de procedura fiscala. Aceasta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 iulie 2010.

Nivelul dobanzii de intarziere se reduce de la 0,1%, la 0,05% pe zi si va putea fi modificata prin legile bugetare anuale. Dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

In ceea ce priveste penalitatile de intarziere, daca plata obligatiilor fiscale se realizeaza in primele 30 de zile de la scadenta, nu se datoreaza si nu se calculeaza penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale principale stinse.

Daca plata obligatiilor fiscale se realizeaza dupa 30 de zile se va plati 5% din valoarea obligatiilor fiscale principale stinse, iar dupa 60 de zile se va plati 15% din valoarea principalului. Pentru impozitele locale, in cazul neachitarii la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere de 2 % din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna.

Share this post