A fost publicat Ordinul nr. 2206 care prevede raportarea contabila semestriala

A fost publicat Ordinul nr. 2206 care prevede raportarea contabila semestriala

Ordinul aproba Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2020 si stabileste ca termen limita de depunere la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice data de 30 septembrie 2020.

Potrivit actului normativ, sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2020 se aplica operatorilor economici care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Prevederile prezentului ordin se aplica inclusiv operatorilor al caror exercitiu financiar este diferit de anul calendaristic.

Prezentul ordin aduce si unele completari privind standardele internationale de raportare financiara:
• Printre altele se introduc conturile: 4413 “Diferente de impozit determinate de incertitudinile legate de tratamentele fiscale”, 6565 “Pierderi din evaluare la valoarea justa a activelor aferente dreptului de utilizare care corespund definitiei unei investitii imobiliare”, 693 “Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamentele fiscale”.

Referitor la Reglementarile contabile ordinul aduce unele clarificari in ceea ce priveste determinarea amortizarii imobilizarilor:
• entitatile care decid ca in cazul imobilizarilor corporale sa treaca de la metoda reevaluarii la metoda costului, vor determina cheltuiala cu amortizarea pe baza valorii activului, corectata cu ajustarile impuse de modificarea respectivei politici contabile;
• amortizarea imobilizarilor nu este nici intrerupta, nici diminuata pe perioada neutilizarii acestora.

Share this post