Legea privind plata trimestrială a dividendelor a fost adoptată

Legea privind plata trimestrială a dividendelor a fost adoptată

[:ro]Noua lege permite firmelor distribuirea de dividende trimestrial, ci nu doar o dată după aprobarea situaţiilor financiare anuale, cum este în prezent.
Repartizarea trimestrială a profitului către acţionari sau asociați se poate efectua opţional, în cursul exerciţiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate și sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate şi sume depuse în rezerve în conformitate cu cerințele legale sau statutare, respectiv pe baza situațiilor financiare interimare aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, după caz.
Dividendele se distribuie asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opțional trimestrial pe baza situaţiilor financiare interimare și anual, după regularizarea efectuată prin situațiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se pot plăti în mod opţional trimestrial în termenul stabilit de adunarea generală a asociaţilor sau, după caz, prin legile speciale, regularizarea diferențelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului urmând să se facă prin situațiile financiare anuale.
De asemenea, deputații au eliminat infracțiuni care se pedepseau cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă pentru administratorul sau a preşedinte societăţii cooperative ori directorul executiv care:
– se împrumută prin act sub semnătură privată, direct sau printr-o persoană interpusă, de la societatea cooperativă pe care o administrează;
– încasează sau plăteşte dividende, sub orice formă, din beneficii fictive
În schimb, sunt pasibili de aceste pedepse cel care încasează sau plăteşte dividende, sub orice formă, din beneficii fictive ori care nu puteau fi distribuite, în lipsa situaţiei financiare interimare sau a situaţiei financiare anuale, după caz.[:]

Share this post