Microintreprinderile pot opta, in anumite conditii, pentru plata impozitului pe profit

Microintreprinderile pot opta, in anumite conditii, pentru plata impozitului pe profit

In Monitorul Oficial nr. 291/30.03.2018 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 25/2018 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal-bugetare.

 

Impozitul pe venitul microintreprinderilor

Microintreprinderile pot opta, o singura data, sa aplice pentru plata impozitului pe profit incepand cu trimestrul in care aceste conditii sunt indeplinite cumulativ, optiunea fiind definitiva, daca:

  • au subscris un capital social de cel putin 45.000 lei; si
  • au cel putin 2 salariati.

Microintreprinderile care efectueaza sponsorizari pentru sustinerea entitatilor nonprofit scad din impozitul pe veniturile microintreprinderilor pana la nivelul valorii reprezentand 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor.

Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat, se reporteaza in trimestrele urmatoare pe o perioada de 28 de trimestre consecutive.

Microintreprinderile care efectueaza sponsorizari au obligatia de a depune declaratia informativa privind beneficiarii sponsorizarilor pana pe data de 25 ianuarie a anului urmator.

Aceste prevederi se aplica incepand cu 1 aprilie 2018.

 

Impozitul pe venit

Contribuabilii care realizeaza venituri in baza contractelor de activitate sportiva datoreaza impozit pe venit prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut si se retine la sursa, impozitul fiind final.

Contribuabilii ce realizeaza venituri din salarii, din drepturi de proprietate intelectuala sau din activitati independente pentru care impozitul se retine la sursa au dreptul sa acorde:

  1. a) o cota de 2% pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
  2. b) o cota de 3,5% pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii.

Contribuabilii pot opta pentru calculul, retinerea si plata sumelor directionate, de catre platitorii de venituri.

Se introduc reguli pentru stabilirea si corectia normei de venit pentru contribuabilii din agricultura, in cazul inregistrarii de calamitati naturale.

 

TVA

Operatiunile efectuate in cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare nu se cuprind in sfera TVA daca rezultatele cercetarii nu sunt transferate altei persoane, dreptul de deducere a TVA exercitandu-se in conditiile legii.

 

Codul de procedura fiscala

Se defineste debitorul cu risc fiscal mic, debitorul ce nu are fapte inscrise in cazierul fiscal, respectiv administratorii sau asociatii nu au fapte inscrise in cazierul fiscal, nu se afla in inactivitate temporara, nu au obligatii fiscale restante mai mari de 12 luni si nu au inregistrat pierderi din exploatare in ultimul exercitiu financiar. Persoanele juridice sa fie incadrate la risc fiscal mic trebuie sa fi fost infiintate de minimum 12 luni.

Pentru contribuabilii care beneficiaza de esalonari la plata, taxa pe valoarea adaugata solicitata la rambursare prin deconturile cu suma negativa de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare se ramburseaza cu efectuarea, ulterior, a inspectiei fiscale.

Se proroga termenul de administrare a obligatiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii de catre organul fiscal de la nivel judetean sau al municipiului Bucuresti la 1 august 2018

Prevederile Ordonantei intra in vigoare de la 1 aprilie 2018, cu exceptiile mentionate.

Share this post