Noul Cod al Muncii

Noul Cod al Muncii

In Monitorul Oficial nr. 225/31.03.2011 a fost publicata Legea nr. 40/2011 privind pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

Principalele modificari sunt urmatoarele:

– contractul de munca se incheie in forma scrisa anterior inceperii activitatii salariale si se inregistreaza in registrul salariatilor care se transmite la ITM;

– salariatul va fi informat cu privire la criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;

– cuantumul prestatiilor suplimentare in bani sau modalitatile prestatiilor suplimentare in natura sunt specificate in contractul individual de munca;

– perioada de proba este de maxim 90 zile pentru functiile de executie si 120 zile pentru functiile de conducere;

– in cazul reducerii temporare a activitatii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depasesc 30 de zile lucratoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului;

– in termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii (anterior erau 9 luni), salariatul concediat prin concediere colectiva are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reinfiintat in aceeasi activitate, fara examen, concurs sau perioada de proba;

– in cazul concedierii, perioada de preaviz este de 20 zile lucratoare (anterior erau 15 zile calendaristice);

– termenul de preaviz in cazul demisiei este de maxim 20 zile lucratoare pentru salariatii cu functie de executie si 45 de zile pentru salariatii cu functie de conducere sau conform clauzelor din contractul de munca;

– contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 36 de luni (anterior 24 de luni);

– munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia (anterior erau 30 de zile);

– in cazul in care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat sa stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt (anterior erau 15 zile);

– regulamentul intern trebuie sa cuprinda criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor;

– primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata.

Share this post