Eficientizarea procedurii de inregistrare in scopuri de TVA

Eficientizarea procedurii de inregistrare in scopuri de TVA

[:ro]Actul normativ aproba modelul si continutul formularului “Declaratie pe propria raspundere pentru inregistrarea in scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare”. Aceasta se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta.
Declaratia pe proprie raspundere cu semnaturile olografe ale administratorilor si asociatilor se scaneaza, se arhiveaza intr-un fisier ZIP si se ataseaza la fisierul PDF transmis catre autoritati. Inregistrarea poate fi obtinuta in ziua depunerii documentelor.
Ulterior depunerii cererii vor fi efectuate analize de risc asupra documentelor depuse, daca declaratiile nu sunt corecte sau nu reflecta realitatea, societatea poate fi supusa unei inspectii din partea Directiei antifrauda.[:en]The Order approves the template and content of the Statement “Sworn statement for registration for VAT purposes, according to art. 316 par. (1) letter c) of the Law no. 227/2015 regarding the Fiscal Code, with subsequent amendments and completions”. The statement is submitted through electronic means.
The sworn statement with the handwritten signatures of the administrators and associates has to be scanned, archived in a ZIP file and attached to the submitted PDF file. The registration could be obtained on the day of submission of the documents.
Subsequent to filing the application the risk analyzes of the submitted documents will be carried out. If the statements are not accurate or do not reflect the reality, the company could be subject to an inspection carried out by the Antifraud Department.[:]

Share this post