Raportari contabile la 30.06.2011

Raportari contabile la 30.06.2011

In Monitorul Oficial nr. 483/07.07.2011 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.234/2011 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor economici.

Principalele prevederi sunt urmatoarele:

Operatorii economici care aplica Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri peste echivalentul in lei al sumei de 35.000 EUR, sunt obligati sa intocmeasca si sa depuna la autoritatile fiscale raportari contabile la 30 iunie 2011.

Termenul pentru depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2011 este pana cel mai tarziu la data de 16 august 2011.

Entitatile intocmesc si depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile la 30 iunie 2011 care cuprind urmatoarele formulare:
a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);
b) Contul de profit si pierdere (cod 20);
c) Date informative (cod 30).

Nu intocmesc si nu depun raportari contabile la 30 iunie 2011 operatorii economici:
– care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2011;
– care in tot semestrul I 2011 s-au aflat in inactivitate temporara;
– persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii.

Share this post