Completarea Legii nr. 227/2015 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Completarea Legii nr. 227/2015 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 488/30.06.2016 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Principalele prevederi ale Ordonantei sunt:

Impozitul pe venit

Incepand cu veniturile aferente lunii august 2016, persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii ca urmare a activitatilor de cercetare-dezvoltare aplicativa si/ sau de dezvoltare tehnologica, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice, beneficiaza de scutire de la plata de la plata impozitului pe veniturile salariale respective.

Darea in plata

Nu se datoreaza impozit pe venit in cazul transferului dreptului de proprietate imobiliara din patrimoniul personal, in conditiile prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, pentru o singura operatiune (prima) de dare in plata.

Persoanele fizice care pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei au efectuat darea in plata in conditiile Legii nr. 77/2016 beneficiaza de scutire o singura data pentru prima operatiune de dare in plata efectuata dupa intrarea in vigoare a prezentei Ordonante.

TVA

Se reduce cota de TVA la 9% pentru livrarea de ingrasaminte si de pesticide utilizate in agricultura, seminte si alte produse agricole destinate insamantarii sau plantarii, precum si pentru prestarile de servicii de tipul celor specific utilizate in sectorul agricol, prevazute prin Ordin al ministrului finantelor publice.

Share this post