Procedura de aplicare a mecanismului de esalonare al datoriilor prevazute in OUG 181

Procedura de aplicare a mecanismului de esalonare al datoriilor prevazute in OUG 181

Procedura se aplica obligatiilor fiscale principale si accesorii administrate de organul fiscal central, a caror scadenta/termen de plata s-a implinit dupa data declararii starii de urgenta si nestinse pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, pentru care debitorii pot depune cereri de esalonare la plata.

Mecanismul reglementat prin OUG 181/2020 a devenit operational prin aparitia Ordinului 3896/2020 fiind prezentate principalele etape procedurale:
• verificarea datoriilor contribuabilului, persoana juridica sau persoana fizica, si a faptului ca acestea se incadreaza in esalonarea simplificata;
• depunerea cererii de esalonare pana la 15 decembrie 2020 (modelul este cel cuprins in prezenta Ordonanta);
• primirea certificatului de atestare fiscala si a deciziei de esalonare la plata in cinci zile lucratoare de la solicitare;
• plata ratelor stabilite prin graficul de esalonare si verificarea respectarii conditiilor de pastrare a facilitatii;
• finalizarea esalonarii in maximum 12 luni prin decizie a ANAF (modelul este de asemenea prezentat in prezentul Ordin).

Ordinul detaliaza faptul ca sunt incluse in categoria obligatiilor administrate de organul fiscal urmatoarele: impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului statului, plus accesoriile, amenzile ce se platesc la ANAF, creantele stabilite de alte entitati ale statului pe care le recupereaza administratia fiscala si creantele rezultate din infractiuni.

Cererile prin care solicitantii acceseaza esalonarea simplificata se pot depune pana la data de 15 decembrie 2020, la registratura organului fiscal, prin posta (cu confirmare de primire) sau prin intermediul Spatiului Privat Virtual.

Share this post