Impozitarea veniturilor de natura profesionala

Impozitarea veniturilor de natura profesionala

In Monitorul Oficial nr. 542/03.08.2010 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 791/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanta de urgente a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale (Anexa nr. 2).

Principalele prevederi sunt urmatoarele:

Este definita sintagma “venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale”, prin care se intelege veniturile realizate de o persoana fizica din orice alte activitati decat activitatile definite ca dependente, cu unele exceptii.

Persoanele care realizeaza exclusiv venituri de natura profesionala cu caracter repetitiv – lunar, trimestrial sau semestrial – sau ocazional datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale, de asigurari pentru somaj si de asigurari sociale de sanatate.

Persoanele care pe langa veniturile de de natura salariala, realizeaza si venituri de natura profesionala cu caracter repetitiv datoreaza contributiile individuale si pentru aceste venituri de natura profesionala. Daca insa, pe langa veniturile de natura salariala, persoanele obtin venituri de natura profesionala care nu au caracter repetitiv, pentru aceste venituri de natura profesionala nu se datoreaza contributii.

Contributiile individuale se datoreaza si in situatia in care veniturile de natura profesionala sunt realizate de persoane pentru care la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, se prevede, potrivit legii, ca asigurarea in sistemul asigurarilor pentru somaj este facultativa.

Baza de calcul a contributiilor individuale, pentru asigurarile sociale si pentru asigurarile pentru somaj se determina astfel: – venitul net lunar realizat, dar nu mai mult de echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie, pentru veniturile de natura profesionala cu caracter repetitiv;
– venitul net anual realizat, dar nu mai mult de echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie, pentru veniturile de natura profesionala realizate in mod ocazional.

Cotele de contributii care se aplica la venitul net sunt:
10.5% – contributia de asigurari sociale;
5.5% – contributia de asigurari sociale de sanatate;
0.5% – contributia de asigurari pentru somaj.

Pentru veniturile de natura profesionala, contributia de asigurari sociale de sanatate se plateste de persoana care le realizeaza. Desi nu este clar precizat, s-ar intelege ca si pentru celelalte contributii obligatia de declarare si plata revine beneficiarului venitului.

Persoanele fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, pentru care se datoreaza contributiile individuale, au obligatia de a depune lunar, pana la data de 25 a lunii pentru luna anterioara de realizare a venitului, cate o declaratie privind asigurarea in sistemul public de pensii, in sistemul asigurarilor pentru somaj, respectiv de a incheia contracte de asigurare in sistemul de asigurari sociale de sanatate.

Persoanele au obligatia de a actualiza declaratiile de asigurare in termen de 14 zile lucratoare de la data modificarii cuantumului veniturilor de natura profesionala, prin depunerea unei noi declaratii, care sa ateste cuantumul veniturilor de natura profesionala realizate pe fiecare sursa de venit.

In lunile in care nu realizeaza venituri de natura profesionala, persoanele au obligatia de a notifica acest fapt casei teritoriale de pensii precum si agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti din raza de domiciliu sau de resedinta a acestora, in termen de 3 zile lucratoare.

Nedepunerea la termen a declaratiilor sau notificarea cu intarziere se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 la 5.000 lei.

Modelul declaratiilor de asigurare se aproba in termen de 7 zile de la intrarea in vigoare a normelor.

Share this post