HG 1/2016 Normele de aplicare a Codului Fiscal

HG 1/2016 Normele de aplicare a Codului Fiscal

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 22/13.01.2016 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Principalele prevederi ale Normelor sunt:

Dispozitii generale

Se aduc precizari cu privire la clasificarea unei activitati ca independente. Criteriul privind libertatea persoanei de a alege locul, modul de desfasurare a activitatii, precum si programul de lucru este indeplinit atunci cand cele trei componente ale sale sunt indeplinite cumulativ.

In legatura cu persoanele afiliate se precizeaza ce reprezinta controlul.

Se defineste notiunea de tranzactie fara scop economic.

Pentru ajustarea/estimarea evidentelor, realizata de autoritatea fiscala in scopul reflectarii principiului valorii de piata, care se efectueaza si la cealalta persoana afiliata se aplica si procedura amiabila prevazuta de Codul de procedura fiscala.

 

Impozitul pe profit   

S-au introdus exemple noi de elemente similare veniturilor (ex. rezerva legala) si cheltuielilor (ex. sumele inregistrate in rezultatul reportat care se deduc la calculul rezultatului fiscal).

In legatura cu scutirea de impozit a profitului reinvestit, se precizeaza modul de calcul al profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului.

Se clarifica conditiile in care sumele primite ca urmare a restituirii cotei-parti din aporturile actionarilor/asociatilor, cu ocazia reducerii capitalului social, sunt venituri neimpozabile.

Sunt prezentate exemple de cheltuieli efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice, marea majoritate fiind preluate din vechiul Cod fiscal.

Sunt considerate cheltuielile sociale, cheltuielile efectuate in baza contractelor colective de munca la nivel national, de ramura, grup de unitati si unitati.

Cheltuielile cu stocurile sau mijloacele fixe amortizabile constatate lipsa din gestiune sau degradate, neimputabile, sunt deductibile atat in cazul in care distrugerea se efectueaza prin mijloace proprii, cat si in cazul in care stocurile sau mijloacele fixe amortizabile sunt predate catre unitati specializate.

Rezerva legala utilizata si reconstituita ulterior este deductibila la calculul rezultatului fiscal.

Pentru a fi considerate deductibile, ajustarile pentru deprecierea creantelor inregistrate potrivit reglementarilor contabile, creantele, altele decat creantele asupra clientilor, trebuie sa fie cele inregistrate dupa data de 1 ianuarie 2016.

In legatura cu operatiunile de reorganizare, cedentul va transmite contribuabilului beneficiar un inscris care trebuie sa cuprinda informatii fiscale referitoare la rezervele/provizioanele transferate, care au fost deduse si neimpozitate. Similar, se transmite si pierderea fiscala transferata.

In cazul unei imobilizari corporale care la data intrarii in patrimoniu are o valoare fiscala mai mica decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului, contribuabilul poate recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amortizare prin exercitarea optiunii la data intrarii imobilizarii corporale in patrimoniu.

 

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Pot beneficia de cota redusa de 1% pentru primele 24 de luni de la data inregistrarii numai microintreprinderile infiintate incepand cu 1 ianuarie 2016.

Impozitul pe venit

Se detaliaza veniturile cuprinse in venitul salarial brut, precum si a deducerilor personale.

Sunt neimpozabile limita de 150 lei cadourile, inclusiv tichetele cadou, acordate pentru ocaziile speciale prevazute de Codul Fiscal, pentru fiecare angajat si pentru fiecare copil minor al angajatului, chiar si in cazul in care parintii lucreaza la acelasi angajator.

Se detaliaza modalitatea de calcul a bazei impozabile in cazul veniturilor din activitati independente.

Se definesc veniturile din investitii (dobanzi, instrumente financiare derivate). Tranzactiile in marja sunt incluse in categoria instrumentelor financiare derivate tranzactionate pe piata OTC.

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

Veniturile obtinute de nerezidenti din Romania din prestari de servicii de management sau de consultanta in orice domeniu de la un rezident, indiferent daca sunt sau nu prestate in Romania, sunt considerate venituri impozabile in Romania, atunci cand nu sunt incheiate conventii de evitare a dublei impuneri sau cand beneficiarul de venit nu prezinta dovada rezidentei sale fiscale.

Sumele platite cu titlu de dobanda negativa nu se considera o plata de venit.

Pentru dividendele distribuite, dar neplatite actionarilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, nerezidentul prezinta certificatul de rezidenta fiscala valabil pentru anul pentru care s-au aprobat situatiile financiare anuale pentru a i se aplica cota de impozit mai favorabila din Codul fiscal sau din Conventie.

Beneficiarul efectiv persoana nerezidenta poate solicita restituirea impozitelor pe dividende, dobanzi si redevente platite in plus (cu conditia indeplinirii detinerii minime).

 

Taxa pe valoarea adaugata

Grupul fiscal unic se va putea constitui si de catre persoane impozabile care nu sunt administrate de catre acelasi organ fiscal.

Se definesc voucherele cu scop unic si voucherele cu scop multiplu si se precizeaza tratamentul TVA.

Baza de impozitare in cazul produselor alimentare al caror termen de consum a expirat, care nu mai pot fi valorificate si care au fost donate unor organizatii fara scop patrimonial este zero.

Se considera ca are loc o refacturare de cheltuieli daca nu se recupereaza mai mult decat cheltuiala efectuata si au fost efectuate pe numele sau, dar in contul altei persoane.

Pentru fiecare cheltuiala refacturata se va aplica regimul fiscal al operatiunii refacturate, referitoare, printre altele, la locul livrarii/prestarii, cotele, scutirile livrarii/prestarii refacturate.

S-au introdus prevederi (principii) preluate din jurisprudenta CJUE. Dreptul de deducere al TVA constituie un principiu fundamental al sistemului de TVA. Pentru a beneficia de dreptul de deducere trebuie indeplinite in primul rand conditiile de fond.

Nu se efectueaza ajustarea TVA pentru casarea activelor corporale fixe care sunt bunuri de capital.

Se clarifica aplicarea taxarii inverse pentru furnizarea de telefoane mobile, dispozitive cu circuite integrate console de jocuri, tablete PC si laptopuri. Prin OUG nr. 50/2015 s-a impus un plafon de 22.500 lei pe factura.

 

Impozite si taxe locale

Se definesc cladirile ca fiind constructii fixate in pamant cu caracter permanent si trebuie sa fie pastrate pe acelasi amplasament cel putin pe durata unui an calendaristic.

Se definesc si se aduc detalii pentru tipurile de cladiri in functie de destinatie: rezidentiale, nerezidentiale si mixte.

Cladirile in care nu se desfasoara nicio activitate sunt considerate rezidentiale sau nerezidentiale in functie de destinatia care reiese din autorizatia de construire.

Rapoartele de evaluare pentru cladirile nerezidentiale trebuie sa fie inregistrate la ANEVAR si evaluarea nu se inregistreaza in evidentele contabile.

Persoanele fizice care au inregistrat un sediu social intr-o cladire, trebuie sa depuna declaratia privind destinatia cladirii respective pana la 31 martie 2016, chiar daca nu deduc cheltuielile cu utilitatile.

 

Impozitul pe constructii

Imobilizarile corporale in curs de executie nu sunt considerate constructii.

Share this post