Procedura pentru aplicarea aministiei fiscale pentru dobanzi si penalitati

Procedura pentru aplicarea aministiei fiscale pentru dobanzi si penalitati

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 874/23.11.2015 a fost publicat Ordinul nr. 3831/2015 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2015 privind accordarea unor facilitati fiscale

In buletinul nostru informativ nr. 24 din data de 23 octombrie 2015 au prezentat principalele conditii care trebuie indeplinite pentru beneficia de facilitatile fiscale acordate de OUG nr. 44/2015.

Ordinul nr. 3831/2015 prezinta procedura de acordare a facilitatilor fiscale.

Contribuabilii aplica pentru a beneficia de anularea obligatiilor de plata accesorii prin depunerea unei notificari la registratura organului fiscal competent.

Notificarea se solutioneaza in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia.

In baza notificarii, organul fiscal emite si comunica:

  • catre contribuabil: decizia de amanare la plata a obligatiilor accesorii;
  • catre institutiile de credit sau catre tertii popriti: adrese de sistare temporara, totala sau partiala a executarii silite.

Depunerea notificarii are ca efecte:

  • neinceperea sau suspendarea procedurii de executare silita;
  • nu se efectueaza stingerea pâna la data solutionarii cererii de anulare a accesoriilor sau pâna la data de 30 iunie 2016 inclusiv, in cazul in care nu se depune aceasta cerere.

Anularea obligatiilor de plata accesorii se solicita de catre contribuabili, inclusiv de catre cei care au notificat organul fiscal, in baza unei cereri de anulare a accesoriilor depuse la registratura organului fiscal competent.

Cererea de anulare a accesoriilor se solutioneaza in termen de 5 zile lucratoare de la indeplinirea termenului de plata a diferentei de dobanda de 45,8%.

In baza cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal competent analizeaza indeplinirea conditiilor prevazute de OUG nr. 44/2015 si emite decizia de anulare a obligatiilor de plata accesorii.

Este prevazuta procedura de acordare a anularii la plata in cazul contribuabililor care beneficiaza de esalonari la plata.

La solicitarea contribuabililor, organul fiscal competent are obligatia sa clarifice eventualele neconcordante existente intre evidenta acestora si evidenta fiscala, intocmind in acest sens un proces-verbal de punere de acord.

Share this post