Completare legislatie privind regimul strainilor

Completare legislatie privind regimul strainilor

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 640/30.08.2014 a fost publicata Ordonanta Guvernului nr. 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania

Principalele prevederi:

Incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei
Ca regula generala, pentru angajatori se instituie obligatia de a obtine un aviz de angajare/detasare pentru a putea incadra in munca un strain si se stabilesc cazurile in care strainii pot fi incadrati in munca fara aviz de angajare.

De exemplu, nu este necesara obtinerea avizului de angajare pentru strainii al caror acces liber pe piata muncii din Romania este stabilit prin tratate incheiate de Romania cu alte state.

Pot fi detasati in Romania, fara obtinerea avizului de detasare, strainii angajati ai persoanelor juridice cu sediul in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana, cu conditia prezentarii permisului de sedere din acel stat.

Avizul de angajare se elibereaza de catre Inspectoratul General pentru Imigrari la cererea angajatorului daca sunt indeplinite anumite conditii generale si conditii speciale dovedite cu documente, in functie de tipul de lucrator.

Pentru eliberarea avizului de detasare este necesar pe langa cerere si o copie a contractului de prestari de servicii, inregistrat la organul fiscal competent teritorial.

Printre conditiile generale mentionam:
– angajatorul sa desfasoare efectiv activitatea pentru care solicita incadrarea in munca a strainului (se dovedeste cu certificatul de inregistrare in registrul comertului si certificatul constatator);
– angajatorul sa fi achitat obligatiile catre bugetul de stat pe ultimul trimestru, anterior depunerii cererii (se dovedeste cu certificatul de atestare fiscala);
– angajatorul nu a fost condamnat definitiv pentru o infractiune (se dovedeste cu cazierul judiciar).

Printre conditiile speciale mentionam:
– s-au depus diligente pentru ocuparea locului de munca vacant (se dovedeste cu organigrama, adeverinta, dovada publicarii unui anunt pentru ocuparea locului de munca vacant);
– angajatorul intentioneaza sa incadreze in munca un strain cu contract individual de munca cu norma intreaga (se dovedeste cu oferta ferma de angajare);
– strainul indeplineste conditiile de pregatire profesionala (se dovedeste cu curriculum vitae, documentul de autorizare, cazierul judiciar).

Ordonanta reglementeaza in detaliu incadrarea in munca a strainilor ca:
– lucratori permanenti;
– lucratori stagiari;
– lucratori sezonieri;
– lucratori transfrontalieri;
– lucratori inalt calificati;

Beneficiarul prestarii de servicii la care s-a dispus detasarea transmite inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi are sediul o comunicare privind detasarea salariatilor straini, in cel mult 5 zile de la data inceperii activitatii acestora pe teritoriul Romaniei. Netransmiterea comunicarii se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 2.000 lei.

La eliberarea avizelor de angajare/detasare, angajatorul/beneficiarul prestarii de servicii plateste echivalentul in lei a 200 euro, iar la eliberarea avizului pentru lucratorii sezonieri se plateste echivalentul in lei a 50 euro.

Ordonanta modifica si completeaza doua acte normative privind regimul strainilor in Romania
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
– Legea nr. 157/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania.

Ordonanta intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii. De la data intrarii sale in vigoare, OUG nr. 56/2007 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei se abroga.

Share this post