Modificari Declaratia 394

Modificari Declaratia 394

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 582/13.09.2013 a fost publicat Ordinul Ministrului Fiinantelor Publice nr. 2986/2013 pentru modificarea pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul ANAF nr. 3.596/2011 privind declararea livrarilor/prestarilor şi achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA (Declaratia 394)

In declaratia informativa 394, nu se inscriu bonurile fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate (bonurile sub 100 euro). De asemenea, nu se vor raporta nici facturile emise prin autofacturare.

Scutirea la declarare se va aplica numai pana la data de 31 decembrie 2014.

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 593/20.09.2013 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale
Incepand cu data de 1 ianuarie 2014 se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor.

Baza lunara de calcul, atat pentru cei care obtin venituri din chirii cat si pentru cei care obtin venituri din arendarea terenurilor agricole in regim de retinere la sursa, nu poate sa fie mai mica decat un salariu minim brut si nu poate sa depaseasca valoarea a de 5 ori castigul mediu brut pe tara (pentru anul 2014 acesta este de 11.490 lei = 2.298 lei x 5.

Daca se obtin venituri din inchirierea camerelor situate in proprietati personale, inchiriere in scop turistic, impozitarea se va realiza in baza deciziei de impunere emisa de organul fiscal, iar plata se efectueaza in doua rate egale, pana pe data de 25 iulie si 25 noiembrie inclusiv.

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 703/15.11.2013 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 102/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale
Contribuabilii care au optat pentru un exercitiu financiar contabil diferit de anul calendaristic pot opta ca anul fiscal sa corespunda cu exercitiul financiar contabil.

Pentru includerea in categoria veniturilor neimpozabile pentru anumite tipuri de venituri, au fost introduse noi conditii de detinere: detinerea a minimum 10% din capitalul social pe o perioada neintrerupta de 1 an la persoane juridice cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri. De exemplu, dividendele primite de o persoana juridica romana de la alta persoana juridica romana sau straina, platitoare de impozit pe profit, cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri sunt considerate neimpozabile daca indeplinesc criteriile mentionate mai sus.

Pentru cheltuielile cu sponsorizarea, s-a reglementat mecanismul de reportare si deducere, in urmatorii 7 ani consecutivi, a sumelor care nu au putut fi scazute din impozitul pe profit al anului fiscal respectiv datorita pierderilor fiscale inregistrate.

Impozitul pe venit
In cazul in care arenda se exprima in natura, iar preturile medii ale produselor agricole se modifica in cursul anului fiscal de realizare a venitului, evaluarea in lei a acestor venituri se face pe baza noilor preturi care se aplica incepand cu data de 1 a lunii urmatoare comunicarii acestora catre directiile generale regionale ale finantelor publice.

Se abroga prevederea referitoare la optiunea contribuabililor de a determina venitului net din arenda in sistem real.

Se ajusteaza tratamentul fiscal al unor venituri obtinute in strainatate asfel incat acestea sa aiba acelasi tratament fiscal ca si veniturile de aceeasi natura obtinute in Romania.

Microintreprinderi
Daca ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv, microintreprinderile vor trece in categoria platitorilor de impozit pe profit. In acest caz se va plati impozit pe profit cumulat de la inceputul exercitiului financiar.

Taxa pe valoarea adaugata
Scutirea de TVA se aplica si in cazul refacturarilor de asigurari efectuate de locatori (societati de leasing) locatarilor, respectiv sumele incasate in numele si in contul altei persoane.

S-au adus clarificari cu privire la ajustarea bazei de impozitare a TVA. Baza impozabila a TVA se reduce ca urmare a desfiintarii totale sau partiale a contractului pentru livrarea de bunuri / prestarea de servicii. In textul de lege anterior ajustarea bazei de impozitare a TVA era limitata pentru anularea totala sau partiala a unei operatiuni.

Nu se ajusteaza TVA in cazul bunurilor distruse, pierdute sau furate, in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator de persoana impozabila. In cazul bunurilor furate, persoana impozabila demonstreaza furtul bunurilor pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare.

Taxe locale
Se introduce impozitul asupra valorii constructiilor, altele decat cladirile pentru care se datoreaza impozit pe cladiri.
Constructiile sunt cele prevazute in grupa 1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

Impozitul pe constructii se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii constructiilor existente in patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior. Cheltuiala cu impozitul pe constructii este cheltuiala deductibila la stabilirea profitului impozabil.

Impozitul pe constructii se achita in doua rate egale, in datele de 25 mai si respectiv 25 septembrie.

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 703/15.11.2013 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2014.

Salariul de baza minim brut pe tara lunar este de:
– 850 lei incepand cu data de 1 ianuarie 2014;
– 900 lei incepand cu data de 1 iulie 2014.
In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 809/19.12.2013, a fost publicata OUG nr. 111/2013 pentru reglementarea unor masuri fiscale si pentru modificarea unor acte normative.

Sistemul de TVA la incasare se aplica optional incepand cu 1 ianuarie 2014.

Se abroga prevederea referitoare la obligativitatea colectarii TVA la 90 de zile pentru facturile neincasate de livrari de bunuri/prestari de servicii in cadrul sistemului de TVA la incasare.

Pentru persoanele care continua sa aplice sistemul de TVA la incasare cat si al celor care ies din sistem, facturile emise inainte de 31 decembrie 2013 si neincasate la 90 de zile de la data emiterii acestora, exigibilitatea TVA nu mai este la 90 de zile de la emitere, ci la data incasarii totale sau parțiale a contravalorii bunurilor livrate/serviciilor prestate.

Persoanele impozabile care au aplicat sistemul de TVA la incasare in anul 2013 pot in continuare sa aplice sistemul daca nu au depasit plafonul de 2.250.000 lei fara a depune o notificare la ANAF sau pot sa renunte la aplicarea sistemului de TVA la incasare prin depunerea unei notificari la organul fiscal teritorial intre data de 1 si 25 a lunii.

Se suspenda pana la data de 1 aprilie 2014, majorarea accizei pentru benzina si motorina, majorari prevazute de OUG nr. 102/2013.

Se abroga Legea nr. 148/2012 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice, care prevedea procedura de emitere a facturii electronice.

Share this post