Termen depunere chestionar rezidenta fiscala pentru firme straine

Termen depunere chestionar rezidenta fiscala pentru firme straine

Persoanele juridice straine care au conducerea efectiva in Romania trebuie sa completeze, pana la data de 30 iunie 2021, un chestionar in baza caruia autoritatile fiscale vor stabili rezidenta fiscala.

Chestionarul trebuie trimis alaturi de o serie de alte documente. Mai exact, potrivit Legii nr. 296/2020, este vorba, printre altele, de:

  • copia legalizata, insotita de traducerea autorizata a deciziei/hotararii actionarilor/asociatilor/membrilor consiliului de administratie/directorilor executivi ai persoanei juridice straine cu privire la stabilirea locului conducerii efective in Romania;
  • copia legalizata a extrasului de la Registrul Comertului;
  • copia documentului sau actului privind utilizarea spatiului din Romania;
  • copia legalizata insotita de traducerea autorizata a contractelor incheiate cu directorii executivi/membrii consiliului de administratie ai persoanei juridice straine.

Daca o firma straina va fi considerata rezidenta atat in Romania, cat si intr-un stat semnatar al unei conventii de evitare a dublei impuneri la care Romania este parte, rezidenta acestei persoane se stabileste potrivit normelor conventiei de evitare a dublei impuneri.

Legea prevede faptul ca, dupa ce va fi stabilita rezidenta fiscala a firmelor straine in Romania, ele vor avea o serie de obligatii, in special de inregistrare.

In cazul in care societatile nerezidente nu se inregistreaza fiscal in Romania, acestora le va fi alocat, automat de catre autoritatile fiscale, un loc al conducerii efective.

O modificare principala o reprezinta faptul ca stabilirea rezidentei in Romania nu trebuie sa aiba la baza aranjamente artificiale in scopul reducerii impozitelor si nu trebuie sa creeze oportunitati de neimpozitare sau de impozitare mai scazuta in Romania.

Share this post