Reglementarea unor noi masuri in domeniul sanatatii

Reglementarea unor noi masuri in domeniul sanatatii

In Monitorul Oficial nr. 190/01.03.2018 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2018 privind reglementarea unor masuri in domeniul sanatatii.

Pentru acordarea indemnizatiei de concediu medical, ca o derogare, pana la data de 01 iulie 2018, stagiul minim de cotizare este de 1 luna realizata in ultimele 12 luni anterioare concediului medical (anterior la data de 1 ianuarie 2018 durata de cotizare fusese modificata la 6 luni).

In cazul persoanelor care in perioada 1 ianuarie 2018-30 iunie 2018 inclusiv se afla sau intra in:

– concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii; ori

– pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale,

incepand cu obligatiile declarative aferente lunii ianuarie 2018, in situatia in care din aplicarea cotei CAS asupra indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate  rezulta un cuantum al contributiei de asigurari sociale calculate mai mare decat nivelul aferent sumei reprezentand 10,5% aplicat la 35% x 3.131 lei (salariul mediu brut pe economie aferent anului 2017), corespunzatoare numarului zilelor lucratoare din concediul medical, cuantumul contributiei de asigurari sociale datorate nu poate fi mai mare decat acest nivel. Altfel, CAS se calculeaza ca 25% din valoarea indemnizatiei.

In cazul persoanelor care in intervalul 1 ianuarie 2018-30 septembrie 2018 inclusiv se afla sau intra in concediu medical pentru maternitate ori pentru ingrijirea copilului bolnav, incepand cu obligatiile declarative aferente lunii ianuarie 2018, in situatia in care din aplicarea cotei CAS asupra indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate rezulta un cuantum al contributiei de asigurari sociale calculate mai mare decat nivelul aferent sumei reprezentand 10,5% aplicat la 35% x 3.131 lei, corespunzatoare numarului zilelor lucratoare din concediul medical, cuantumul contributiei de asigurari sociale datorate nu poate fi mai mare decat acest nivel. Altfel, CAS se calculeaza ca 25% din valoarea indemnizatiei.

Pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate aferente anului 2018 platite inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se rectifica declaratia 112 pana la data de 31.03.2018.

Share this post