Modificari Cod fiscal – OG 8/2013, modificari amortizare, microintreprinderi, nerezidenti

Modificari Cod fiscal – OG 8/2013, modificari amortizare, microintreprinderi, nerezidenti

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 54/23.01.2013 a fost publicata Ordonanta nr.8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Principalele prevederi sunt:

Impozit pe profit
Pentru determinarea profitului impozabil s-a introdus obligativitatea inregistrarii in registrul de evidenta fiscala a veniturilor impozabile realizate din orice sursa, precum si a cheltuielilor efectuate in scopul realizarii acestora.

S-a majorat deducerea suplimentara pentru activitatile de cercetare-dezvoltare de la 20% la 50% din cheltuielile eligibile.

Reglementarea nedeductibilitatii cheltuielilor inregistrate in evidenta contabila, indiferent de natura lor, dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de coruptie.

!!!Deducerea cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor de transport persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, existente sau care urmeaza sa fie achizitionate, in limita a 1.500 lei/luna.

Tratarea imobilizarilor necorporale cu durata de viata utila nedeterminata ca active neamortizabile, similar tratamentului contabil.

Impozitul pe venit
Revizuirea sistemului de impozitare a veniturilor din activitati agricole.

Determinarea venitului anual pentru veniturile din activitati agricole numai pe baza normelor anuale de venit.

Includerea in sfera veniturilor impozabile a veniturilor din silvicultura si piscicultura. Regulile de impunere sunt in conformitate cu regulile aplicabile veniturilor din activitati independente (determinarea venitului net in sistem real si impozitarea cu 16%).

!!!Vor fi considerate venituri salariale indemnizatia primita de angajati pe perioada delegarii si detasarii, precum si orice alte sume de aceeasi natura, pentru partea care depaseste 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru personalul din institutiile publice, pentru aceste sume datorandu-se si contributii sociale.

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor
!!!Impozitul pe veniturile microintreprinderilor devine obligatoriu pentru persoanele juridice care indeplinesc conditiile prevazute la art. 1121 din Codul Fiscal (in prezent sistemul era optional).

S-a redus limita veniturilor pentru care se intra in sistemul microintreprinderilor la 65.000 euro.

Incepand cu 1 februarie 2013, sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor si persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 indeplinesc conditiile prevazute de acest sistem de impunere.

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti
!!!Se completeaza art. 115, alin. (1), lit. k) astfel incat sunt impozabile orice venituri realizate de nerezidenti in Romania sau in afara Romaniei, daca aceste venituri sunt cheltuieli ale unei entitati rezidente sau ale unui sediu permanent situat in Romania, cu exceptia celor din servicii de transport si aferente transportului.

Se introduce o cota de impozit de 50% pentru veniturile din prestarea de servicii, dividende, dobanzi, comisioane, redevente, daca veniturile sunt platite intr-un stat cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii.

Taxa pe valoarea adaugata
Se clarifica modul de calcul al bazei de impozitare pentru unele tranzactii efectuate intre parti afiliate (transpunerea prevederilor art. 80 din Directiva 2006/112/CE).

In cazul bunurilor furate, se prevede obligativitatea ajustarii TVA la momentul constatarii lipsei in gestiune. Este permisa anularea ajustarii TVA in cazul dovedirii furtului prin hotarare judecatoreasca definitiva.

In cazul stocarii electronice a facturilor nu este obligatorie aplicarea prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica. Contribuabilii au obligatia sa pastreze si sa garanteze autenticitatea facturilor.

Contributii sociale obligatorii
Baza de calcul obligatorie pentru asigurarile sociale include diurna peste limita de 2,5 ori nivelul stabilit pentru institutii publice.

Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele care desfasoara activitati independente este diferenta dintre totalul veniturilor incasate si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale.

Codul de procedura fiscala
Se stabileste o regula de estimare pentru contribuabilii care au obligatia de a depune declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii si nu o depun (venitul minim estimat este de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat).

Se detaliaza modul in care o persoana fizica poate fi verificata de organele fiscale. Se instituie obligatia persoanei fizice ca, la solicitarea organului de control, sa depuna o declaratie de patrimoniu si venituri. Sanctiunea pentru nedepunerea declaratiei este amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei.

Prevederile prezentei ordonante intra in vigoare la data de 1 februarie 2013.

Share this post