Reducerea impozitului pe constructii la 1%

Reducerea impozitului pe constructii la 1%

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 24/13.01.2015 a fost publicata Legea nr. 11/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Principalele prevederi ale Ordonantei sunt:

Incepand cu anul 2015, impozitul pe constructii se reduce de la 1.5% la 1% si se aplica asupra valorii brute a constructiilor existente in patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidentiata contabil in soldul debitor al conturilor corespunzatoare constructiilor.

Ordonanta prevede o serie de constructii pentru care nu se datoreaza impozit printre care enumeram:
– cladiri pentru care se datoreaza impozit pe cladiri;
– lucrari de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere la constructii inchiriate, luate in administrare sau in folosinta;
– valoarea constructiilor din subgrupa 1.2.9 “Terase pe arabil, plantatii pomicole şi viticole”;
– valoarea constructiilor situate in afara frontierei de stat a Romaniei, etc.

Share this post